Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

W dniach 1 3 czerwca 2012 r. du?a grupa je?d?cw z Polski wzi??a udzia? w mi?dzynarodowych zawodach w Luhmhlen, w Niemczech. Konkurs CEI2* 120 km wygra? Artur Landau dosiadaj?cy czystej krwi Arwima (2005, Fryderyk Arwima/Wachlarz hod. Z. Grski). Tempo zwyci?skiej pary wynios?o 16,87 km/h. Dodatkowo Arwim zdoby? nagrod? Best Condition. Czwarte miejsce w tym konkursie zaj??a Milena Kalata na Nokturnie (tempo 15,51 km/), a sidme Katarzyna K?osek na As?anie (tempo 13,91 km/h). Pozosta?e dwie pary startuj?ce w konkursie CEI2* 120 km nie uko?czy?y go, Maciej Kacprzyk na Ferro zosta? wyeliminowany z powodw metabolicznych na ostatniej bramce (para jako druga przekroczy?a lini? mety), a Joanna Klinicka na Dirhamie odpad?a po pierwszej bramce z powodu kulawizny konia.
W konkursie CEI1* 90 km drugie miejsce zaj??a Joanna Zarzecka na klaczy Dinar z tempem 15,95 km/h.
Komplet wynikw mo?na zobaczy? na stronie endurance-timing.net.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 05 czerwca 2012
 

Sponsorzy

amplus