Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

CEI, CEN Mikulov (Czechy) 15-17.06.2012 - wyniki

W dniach 15-17 czerwca br. zawodnicy z Polski wzi?li udzia? w zawodach mi?dzynarodowych w czeskim Mikulovie. W konkursie CEI2* 120 km 8 miejsce zaj??a Magdalena Jab?o?ska na koniu Band?i (tempo 12,27 km/h). Konkursu tego nie uko?czy? Artur Landau dosiadaj?cy Amisa, ktry zrezygnowa? po 3 p?tli. W konkursie CEI1* 100 km 7 miejsce zaj??a Jolanta Lubera na koniu Cwa? (tempo 14,82 km/h), a 8 Magdalena G?d na Jac Hands on Deck (tempo 14,82 km/h). 10 miejsce w tym konkursie zaj??a Lenka Wagner, Czeszka od wielu lat mieszkaj?ca w Polsce, ktra dosiada?a polskiej hodowli Egbara (tempo 14,49 km/h). Konkursu CEN-86 km nie uko?czy?a Diana Pac startuj?ca na koniu Amglez.

"Teren by? trudny. Du?o grek, zjazdw i podjazdw. Pod?o?e tez nie pomaga?o, by?y i asflaty, i bagno. Generalnie sporo koni gubi?o podkowy (m.in. ko? Artura i Lenki). Mimo to trasy, wiod?ce cz??ciowo po winnicach, by?y przepi?kne" - relacjunuje Magdalena G?d.
Przy okazji zawodw rozegrano Mistrzostwa Czech Juniorw i M?odych Je?d?cw. W konkursie na dystansie 100 km zwyci??y?a Karolna Pflugov na koniu Karsen 1 (tempo 19,772 km/h).
Warto te? doda?, ?e startuj?ca w konkursie krajowym na dystansie 86 km Diana Pac mia?? ogromny problem z wag?. W Czechach w tego typu konkursach obowiazuje waga minimalna - 70 kg. To wa?na informacja dla osb planuj?cych starty na tamtejszych zawodach krajowych.

CEI2* 120 km Mikulov (Czechy) 15-17.06.2012 - wynikipdf154.15 KB
CEI1* 100 km Mikulov (Czechy) 15-17.06.2012 - wynikipdf131.92 KB
CEN 86 km Mikulov (Czechy) 15-17.06.2012 - wynikipdf103.48 KB

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 19 czerwca 2012
 

Sponsorzy

amplus