Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Klikowa Endurance Race 2012 - propozycje

Klikowa Endurance Race 2012W dniach 4- 5 sierpnia 2012 w Klikowej zostan? rozegrane Otwarte Zawody Towarzyskie Biegowo Konne - Klikowa Endurance Race 2012".

Forma:
Po raz pierwszy w Polsce zostan? rozegrane zawody gdzie rywalizowa? b?d? bezpo?rednio ludzie ( biegacze) i konie (je?d?cy) w biegu prze?ajowym na dystansie p?maratonu - 21 km.

Pomys?:
Pierwowzorem by? Man Versus Horse Marathon - 22 milowy bieg rozgrywany rokrocznie ju? od 30 lat, najs?yniejsza tego typu impreza na ?wiecie, ktra bierze swj pocz?tek w 1980 r w walijskim miasteczku Llanwrtyd Wells, i gdzie przez tyle edycji zaledwie 2-krotnie cz?owiek zwyci??y? nad koniem.

 Miejsce:
Klikowa - obecnie siedziba naszego klubu, to miejsce historyczne zwi?zane z ko?mi od zawsze, min. dawna cz??? stadniny w Gumiskach , ktra do 1944 r. nale?a?a do dbr ks. Romana Sanguszki i w okresie mi?dzywojennym hodowa?a najdzielniejsze konie czystej krwi arabskiej, ktrych potomkowie do dzi? z powodzeniem startuj? w wy?cigach i rajdach d?ugodystansowych.

Cel:
Promocja je?dziectwa d?ugodystansowego czyli sportowych rajdw konnych ( ang. endurance riding) - stosunkowo m?odej dyscypliny w Polsce i na ?wiecie, ktra pocz?tki swoje bierze w USA w latach pi??dziesi?tych XX wieku. Promocja biegania jako najprosztej formy aktywno?ci fizycznej. I wreszcie prba rywalizacji pomi?dzy tymi dwiema r?nymi dyscyplinami, gdzie wsplnym mianownkiem jest WYTRZYMA?O??!!

Klikowa  Endurance Race 2012 - propozycje pdf81.19 KB

Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    środa, 27 czerwca 2012
 

Sponsorzy

amplus