Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Bez op?at w Klikowa Endurance RACE

Oosoby startuj?ce w sobotnich ZK lub ZT w sportowych rajdach konnych w Klikowej (3-5.08.2012) nie bed? musia?y uiszcza? op?aty startowej za udzia? w niedzielnych Zawodach Towarzyskich Biegowo - Konnych "Klikowa Endurance RACE" . Op?ata startowa b?dzie pobierana od nich raz, za sobotni start. Konieczne jest tylko spe?nienie wymogw formalnych (konie min. 5 l., je?d?cy 16 l.).  Organizatorzy zapewniaj? atrakcyjne nagrody oraz zapraszaj? do zg?osze? elektronicznych na stronie www.zawody.a-co.pl (zak?adka dystans: "endurance race - 21 km"). Termin zg?osze? mija 27 lipca br.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 23 lipca 2012
 

Sponsorzy

amplus