Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Pi?tego sierpnia po raz pierwszy  w Polsce rozegrano niezwyk?e zawody "Cz?owiek kontra Ko?", w ktrych biegacze ?cigali si? bezpo?rednio z je?d?cami na koniach. W Europie  tego typu wy?cig rozgrywany jest jedynie w Wielkiej Brytanii i cieszy on si? du?? popularno?ci? w ?rodowisku biegowym.

 

Zawody rozegrano w  Klikowej k. Tarnowa. Na starcie punktualnie o 9 rano stan??o 31 uczestnikw, w tym 19 biegaczy i 12 koni. W?rd zg?oszonych pojawili si? biegacze zarwno z kraju, jak i z zagranicy: Bia?orusi i Ukrainy. Spo?rd koni w wy?cigu wzi??o udzia? kilka rajdowych koni czystej krwi arabskiej  micha?owskiej hodowli wa?achy: Efezeusz (Ecaho - Efezja) i Eminor (Galba - Emigra), janowskiej hodowli ogier Sacramento (Espadero - Samoa),a tak?e innych ras: rajdowy american quarter Jac Hands on Deck czy ma?opolski Desperado  (nota bene od  Damescenki oo). Udzia? wzi??y te? 3 skokowe konie z klubu LKJ Klikowa oraz konie rekreacyjne. Zawody mia?y charakter otwarty i towarzyski, dopuszczano zawodnikw powy?ej 16 roku ?ycia oraz konie powy?ej 5 lat. Wszystkie dopuszczone konie do wy?cigu pozytywnie przesz?y kontrol? weterynaryjn? przed startem i na mecie.

Uczestnicy ?cigali si? na dystansie 20 km, a dok?adnie na 15 kilometrowej p?tli , w ktr? wkre?lono 5 kilometrow? mini p?tle, dzi?ki temu najszybsi zawodnicy mogli dublowa? i wyprzedza? najwolniejszych na trasie, co zwi?ksza?o atrakcyjno?? dla wszystkich uczestnikw.  Zarwno startuj?ce konie jak i biegacze poruszali si? w r?nych tempach. Trasa nie nale?a?a do najszybszych dla koni, nie nale?a?a te? do najtrudniejszych, jak na tras? prze?ajow? dla biegaczy, co wyrwnywa?o szanse jednej i drugiej strony. Je?d?cy jechali rwnym szybkim tempem, mimo to na odcinkach w?skich lub twardych, w ktrych trasa zmusza?a do zmniejszenia tempa najszybsi biegacze kilkakrotnie wyprzedzali najszybsze konie. To wzmaga?o rywalizacj? i dopingowa?o oczywi?cie marato?czykw do utrzymania mocnego tempa.  Konie dobrze znosi?y obecno?? biegaczy na trasie i same szybko zrozumia?y, ?e rywalizuj? rwnie? z nimi, natomiast biegacze z czo?wki wykazali wielki hart ducha i nerwy ze stali podczas kolejnych wyprzedze? przez galopuj?ce w grupie konie. Ostatecznie w wy?cigu zwyci??y?y konie, jak to jest te? rwnie? w wi?kszo?? przypadkw w Walli. Zawody zako?czy?y si? mocnym finiszem 5 je?d?cw na torze wok? stada, w ktrym Martyna Narewska na siwym Efezeuszu uzyskuj?c ?redni? pr?dko?? 18,86 km/h wygra?a "o w?os" z Judyt? Put na Bazylu. Na mecie na 8 miejscu jako pierwszy z biegaczy pojawi? si? bia?oruski marato?czyk  Ilya Slavenski ko?cz?c tras? z pr?dko?ci? 17,40 km/godzin?! (czas 1:10:06), kilkana?cie sekund za nim na met? przybyli dwaj biegacze z Ukrainy: Oleg Gur oraz Wladzislav Pramav i 3 min p?niej pierwszy z Polakw, tarnowian marato?czyk i wielokrotny uczestnik presti?owych biegw zagranicznych Grzegorz Czy? pokonuj?c tras? w czasie 1:13:43. Godne podziwu jest uczestnictwo Patrycji Bereznowskiej, znanej zawodniczki ze ?rodowska rajdowego, ktra dzie? wcze?niej uczestniczy?a w zawodach rajdowych (Mistrzostwach Ma?opolskich w Sportowych Rajdach Konnych) na dystansie 80 km, a w niedziel? uko?czy?a jako biegaczka Klikowa Endurance Race zajmuj?c pierwsze miejsce spo?rd startuj?cych kobiet.

Zawody przebieg?y w ?wietnej atmosferze i bezpiecznie, uczestnicy chwalili urozmaicon?, ciekaw? tras? i doskona?e oznakowanie, cz?ste punkty serwisowe dla biegaczy - niezb?dne przy tych warunkach pogodowych oraz przede wszystkim mo?liwo?? obcowania z ko?mi zarwno na trasie jak i w pi?knym historycznym miejscu jakim s? stajnie w Klikowej.

Dzi?ki temu, ?e w organizacj? zaanga?owa?y si? wsplnie do?wiadczone osoby ze ?rodowiska biegowego i rajdowego, jako uczestnik uwa?am imprez? za bardzo udan? i na pewno niezapomnian?.

Klikowa Endurance Race 2012 - wynikipdf197.67 KB

 

Wpisany przez Magdalena G?d    wtorek, 07 sierpnia 2012
 

Sponsorzy

amplus