Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

M? 2012 Euston Park - wyniki na ?ywo

20:43: Ze wzgl?du na za?amanie pogody i obfite opady deszczu rajd zosta? przerwany. Oko?o 40 par zd??y?o do tego momentu uko?czy? ca?y dystans. Ola Ciesielska po pozytywnym zaliczeniu pi?tej bramki nie zd??y?a wyjecha? na ostatni etap. Pary zostan? sklasyfikowane zgodnie z kolejno?ci? w momencie podj?cia decyzji o przerwaniu konkursu.

18:50: Mistrzem ?wiata zosta? Szejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum w?adca Dubaju (ko? Madji Du Pont), drugie miejsce zaj?? jego kuzyn Szejk Rashid Dalmook Al Maktoum (Yamamah), a trzecie Ali Khaflan Al Jahouri (Vendaval) trener i zawodnik z Abu Zabi. Wszystkie medale indywidualne dla Zjednoczonych Emiratw Arabskich! A kolejno?? zgodna z protoko?em dyplomatycznym. Maria Alvarez Ponton i Nobby zaj?li czwarte miejsce.

 

17:18: po 5 bramce (140 km) nadal prowadzi Szejk Rashid Dalmook Al Maktoum (ZEA, 22,29 km/h), drugi jest Szejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum (ZEA, 22,27 km/h, 29 sekundy straty), a trzeci Ali Khaflan Al Jahouri ubieg?oroczny zwyci?zca otwartych ME we Florac (ZEA, 22,13 km/h, 2 minuty 50 sekund straty). Maria Alvarez Ponton spad?a na 4 miejsce (ponad 4 minuty straty), bo jej Nobby musia? drugi raz wchodzi? na bramk? (pierwszy puls by? za wysoki). Walka o medale b?dzie pasjonuj?ca, wszystkie konie czeka jeszcze obowi?kowa reinspekcja przed wyjazdem, ktra mo?e zamiesza? w czo?wce! Ola Ciesielska przesz?a 4 bramk? i niebawem b?dzie wyje?d?a? na kolejny etap.

16:05: niestety Beata Dzikowska na 4 bramce zosta?a wyeliminowana z powodu kulawizny Ersteda. Ola Ciesielska jeszcze nie uko?czy?a 4 etapu (3 bramk? przesz?a pomy?lnie). Pierwsze miejsce zajmuje Szejk Rashid Dalmook Al Maktoum (ZEA, tempo 22,52 km/h). Druga jest Maria Alvarez Ponton (Hiszpania, tempo 22,49 km/h), a trzeci Szejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum(ZEA, tempo 22,48 km/h). W pierwszej 10 jest 4 zawodnikw ze Zjednoczonych Emiratw, trzech z Kataru, dwch z Hiszpanii i jeden z Bahrajnu.

14:15: raporajd1rt po trzeciej bramce weterynaryjnej. Beata Dzikowska i Ersted s? na 23 miejscu (tempo ca?kowite 20,72 km/h, tempo na p?tli 20,65 km/h, nieca?e 25 minut za liderem, czas wej?cia na bramk? 2 minuty 21 sekund). Ersteda czeka jeszcze rekontrola przed wyjazdem na kolejn? p?tle. Prowadzi Szejk Rashid Dalmook Al Maktoum (ZEA, tempo 22,66 km/h), drugi jest Juame Punti Dachs (Hiszpania, tempo 22,63 km/h), a trzecia Maria Alvarez Ponton (Hiszpania, 22,62 km/h). W czo?wce bardzo blisko siebie jest ok. 7 par (wszyscy mieszcz? si? w 2 minutach od pierwszej pary). Ola Ciesielska po dwch p?tlach by?a na 113 pozycji (tempo 16,92 km/h).

12:05: po drugiej bramce Beata Dzikowska i Ersted s? na 32 pozycji, tempo naszej pary wzros?o do 20,76km/h (na drugiej p?tli 20,98 km/h). Ersted rusza? si? bardzo dobrze, wszed? na bramk? w 1 minut? i 50 sekund. Ola Ciesielska po pierwszej p?tli by?a na 125 pozycji z tempem 17,16 km/h. Teraz jest jeszcze na trasie. Po dwch bramkach prowadzi Fauiz Al Turkomani z Arabii Saudyjskiej (tempo 23,39 km/h). Maria Alvarez Ponton spad?a na pi?te miejsce (strata ponad 6 minut do lidera).

10:30: jak na razie wszystko przebiega zgodnie ze znanym scenariuszem. Po pierwszej bramce prowadzi Maria Alvarez Ponton na Nobbym (tempo 24,39 km/h). Beta Dzikowska (nr startowy 104)  jest na 34 miejscu ze strat? ok. 17 minut, tempo 20,59 km/h. Ersted wszed? na bramk? w 2 minuty 9 sekund. Jest dosy? ch?odno i chyba nale?y spodziewa? si? deszczu. Ola Ciesielska (nr startowy 105)  jedzie wolniej.

 

start7:30: Za p? godziny Beata Dzikowska na Erstedzie oraz Olga Ciesielska na Gardu Pintu stan? na starcie Mistrzostw ?wiata razem ze 147 innymi parami z 38 krajw! Niestety wyniki nie b?d? publikowane w internecie podczas trwania konkursu, ale b?dziemy starali si? po ka?dej bramce informowa? o rezultatach naszych reprezentantek. Zach?camy od kibicowania i trzymania kciukw!

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 25 sierpnia 2012
 

Sponsorzy

amplus