Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Odwo?ane zawody w Gienuszach

W zwi?zku z wycofaniem wszystkich zg?osze? zawodnikw i koni z konkursu 3* oraz ma?? liczb? zg?osze? do pozosta?ych konkursw, jeste?my zmuszeni do rezygnacji z organizacji zawodw planowanych na 14-16 wrze?nia b.r. Przepraszamy zawodnikw, ktrzy przys?ali swoje zg?oszenia na te zawody. Serdecznie zapraszamy na Rajdowe Mistrzostwa Podlasia planowane na okres 12-14 pa?dziernika b.r.

Zarz?d Klubu Je?dzieckiego BIK Gieniusze

Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    poniedziałek, 10 września 2012
 

Sponsorzy

amplus