Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

9. Bieszczadzki Sportowy Rajd Konny - sprawozdanie i wyniki

Kolejne spotkanie na bieszczadzkim szlaku za nami...  W pierwszy weekend pa?dziernika na trasie 9. Bieszczadzkiego Sportowego Rajdu Konnego spotkali si? je?d?cy z O?rodka Je?dzieckiego Dolina Koni w ?ukowem, z Klubu Jazdy Konnej pod ?ubrem z Niepo?omic, z O?rodka Jazdy Konnej Saroyan w Tuchowie oraz osoby niezrzeszone.

W s?oneczny sobotni poranek na starcie stawi?o si? dziewi?? par, ka?da dzielnie walczy?a o pucharowe miejsce. Doskonale oznakowana trasa pi?knie wij?ca si? po?rd ??k z niesamowitymi widokami... w?rd wybarwionych jesieni? drzew... le?nymi duktami, drogami o r?nym pod?o?u trawa, bieszczadzkie b?oto, kamyki... To tutaj zawodnicy wraz z ko?mi sprawdzali swoje umiej?tno?ci, zmagali si? z podjazdami, zjazdami, co niektrym uda?o si? podziwia? widoki.
W klasyfikacji juniorskiej na dystansie 20 km pierwsze miejsce zaj??a Barbara Ka?ka na arabskiej klaczy Dar Daffee, tu? za ni? Monika Jagie??o na ma?opolskiej klaczy Fika. Zawodniczki razem wystartowa?y, jecha?y dobrym tempem 10,70 km/h, o zaj?tym miejscu zadecydowa? czas wej?cia na bramk?.
W klasyfikacji seniorskiej najlepsza okaza?a si? Joanna Szyndler na klaczy szlachetnej p?krwi Ewigard, uko?czy?a konkurs w tempie 7,69 km/h uzyskuj?c maksymaln? liczb? punktw na bramce weterynaryjnej.
Drugiego dnia odby?y si? dwa konkursy na dystansie 20 km i 40 km. Na krtszej trasie najlepsza by?a Karolina Sowi?ska na ma?opolskiej klaczy Beta. Tu? za ni?, na drugim miejscu uplasowa?a si? Joanna Szyndler na Ewigard. W konkursie na 40 km udzia? wzi?? Zdzis?aw Szymula?ski i z powodzeniem uko?czy? dystans.
Najpi?kniejszym koniem zawodw zosta?a og?oszona Fiona. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim, ktrzy przyczynili si? do organizacji zawodw ekipie s?dziowskiej i weterynaryjnej Pani Annie Hadale, Eulalii Michalik, Gra?ynie Ka?ce oraz Jackowi Ka?ce; ekipie technicznej z O?rodka Je?dzieckiego Dolina Koni oraz zawodnikom, ktrzy z u?miechem na twarzy wzi?li udzia? w dwudniowych zawodach je?dzieckich. Dzi?kujemy rwnie? sponsorom pucharw i nagrd Marsza?kowi Wojewdztwa Podkarpackiego Miros?awowi Karapycie, Wojewodzie Podkarpackiemu Ma?gorzacie Chomycz ?migielskiej, Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagrz Ernestowi Nowakowi oraz Burmistrzowi Miasta Sanoka Wojciechowi Blecharczykowi.
Do zobaczenia na nast?pnym wiosennych ju? rajdzie!
Do zobaczenia w maju 2013 roku!

Agata Nieciecka

Wyniki:

Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    niedziela, 14 października 2012
 

Sponsorzy

amplus