Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Mistrzostwa Podlasia, ZK Gieniusze - wyniki i jubileusz
Gieniusze po raz 25ty!
W zimny pa?dziernikowy weekend 12-14.10.2012 roku na terenie KJ BIK Geniusze odby?y si? Mistrzostwa Podlasia w Sportowych Rajdach Konnych. Zawody rozsta?y rozegrane w tradycyjnie gor?cej atmosferze w otoczeniu malowniczych, nieco mglistych, jesiennych krajobrazw. W tym roku zawodnicy konkurowali o tytu? mistrza Podlasia w 4 konkursach: gwiazdce, N, P i L. Mistrzem Podlasia w klasie *, po spektakularnym finiszu, zostaje Mariusz Wnorowski na arabskim ogierze Etnum Psyche, w klasie N Maria Zajczyk na Mocarzu , w Pce Izabela Dra?ba na ma?opolskim siwku Debiut, a w klasie L Urszula Ginszt na gniadej arabskiej Essie. Serdeczne gratulacje dla tegorocznych Mistrzw.
W trakcie zawodw odby? si? rwnie? egzamin na z?ot? oraz srebrna odznak? je?dzieck? i tak pierwszym polskim z?otym rajdowcem zosta?a Justyna Doma?ska serdeczne gratulacje pani Justyno.
S?odki Jubileusz.
W trakcie zako?czenia zawodw czeka?a na wszystkich s?odka niespodzianka: wielki, apetyczny tort w barwach klubowych KJ BIK, upami?tniaj?cy srebrny
jubileusz zawodw rajdowych w Geniuszach. Co prawda to nie 25 lat a 25 rajdw ale i tak jest to wynik imponuj?cy - zdecydowany rekord organizacyjny w Polsce. Ogromne gratulacje i podzi?kowania dla Prezesa Klubu Je?dzieckiego BIK Geniusze - Pana Jerzego Maliszewskiego za wytrwa?o??, tak ogromne zaanga?owanie w organizacj? sportowych rajdw konnych oraz konsekwentne propagowanie tej dyscypliny je?dziectwa. Panie Jerzy mamy nadziej? na kolejne okr?g?e rocznice!
Cieszy bardzo coraz wi?ksza ilo?? zawodw rajdowych odbywaj?cych si? corocznie w Polsce, jednak martwi s?aba frekwencja uczestnikw na poszczeglnych imprezach. Mo?e warto by?oby w przysz?ym roku tak zatwierdzi? kalendarz zawodw, aby terminy kolejnych imprez nie kolidowa?y ze sob??

Monika Mikulska

Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    wtorek, 16 października 2012
 

Sponsorzy

amplus