Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Polskie zawodniczki zaproszone na President Cup 2009!

Logo zawodwBeata Dzikowska na Cyrylu oraz Kamila Kart na Cercie reprezentuj?ce KJ Champion ?d? planuj? start w tegorocznej edycji zawodw President Cup. Konkurs o Puchar Prezydenta Zjednoczonych Emiratw Arabskich rozgrywany na 160 km nale?y do najbardziej presti?owych imprez w sezonie rajdowym rozgrywanym na Bliskim Wschodzie.

 

Oprcz zawodnikw z regionu na li?cie startowej mo?na spodziewa? si? gwiazd z ca?ego ?wiata zaproszonych do udzia?u w tym konkursie przez organizatorw, w zwi?zku z tym zaproszenie dla naszych zawodniczek to niew?tpliwa nobilitacja.

W zesz?orocznym President Cup zwyci??y? Szejk Hamdan bin Mohamed Al Maktoum dosiadaj?cy australijskiej hodowliwa?achu czystej krwi Kaysand Farrazah (1996, Arfaja Farraj - Nadaara po Clifton Park Naadar). Zwyci?ska para osi?gn??a ?redni? pr?dko?? 23,27 km/h, przesuwaj?c si? co p?tle na wy?sze miejsce. W sumie konkurs uko?czy?y 22 pary, a a? 65 (!) zosta?o wyeliminowanych.

Na zawodach President Cup cz?sto padaj? rekordy ?wiata na 160 km. Co ciekawe, koniem, do ktrego d?ugo nale?a? rekord pr?dko?ci na dystansie 160 km by?a klacz Ro Fabiola, o przesyconym polskimi przodkami rodowodzie. Klacz ta w 2005 roku wygra?a Presidents Cup w rekordowym wwczas czasie 7 godzin i 2 minuty (tempo nieco ponad 22 km/h). W 2004 roku w tych samych zawodach triumfowa? jej p?-brat RO Super, a sama RO Fabiola by?a trzecia. Oba te konie s? potomkami wyhodowanego w SK Micha?w ogiera Wagram (1998, Tallin Wendeta po Palas), ktry zosta? sprzedany do Argentyny, gdzie jest u?ywany w stadninie Haras Los Estribos.

Cert i Cyryl pol?c? do ZEA Na pocz?tku lutego. Start nast?pi 14 lutego. ?yczymy powodzenia!

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 08 stycznia 2009
 

Sponsorzy

amplus