Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Trzy imprezy mi?dzynarodowe w Polsce w sezonie 2013!
Zgodnie z kalendarzem zawodw opublikowanym na stronie Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego w sezonie 2013 w Polsce odb?d? si? a? trzy imprezy rangi mi?dzynarodowej. Znane s? ju? tak?e terminy oraz miejsca MPS i MPJiMJ.
1. MPS - F, CEI 3*/2*/1*, CEIYJ 2*/1*, CEN, Zakrzw, 13.06 - 16.06.2013
2. CEI2*/1*, CEIYJ 2*/1*, ZK, Otwarte Mistrzostwa Ma?opolski, Tarnw, 19.07 - 21.07.2013
3. MPMJiJ - F, CEI 2*/1*, CEIJYR 2*/1*, ZK, Horyszw 23.08 - 25.08.2013
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 07 listopada 2012
 

Sponsorzy

amplus