Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Aktualizacja kalendarza 2013
Zapraszamy do zapoznania si? ze zaktualizowanym kalendarzem zawodw w sezonie 2013.
  • poprawiona zosta?a data zawodw w Zakrzowie
  • zosta?y dodane imprezy w Gieniuszach oraz Supra?lu
  • jednocze?nie informujemy, ?e decyzja o rozegraniu Mistrzostw Polski Seniorw oraz M?odych Je?d?cw i Juniorw zostanie podj?ta przez nowy zarz?d Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego (wybory odb?d? si? 24.11.2012 r.)
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 23 listopada 2012
 

Sponsorzy

amplus