Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Od 1 stycznia nowe przepisy FEI
Od 1 stycznia nowe przepisy FEI PDF Drukuj Email
W zak?adce Przepisy/Przepisy-FEI zamie?cili?my sm? edycj? przepisw rajdowych Mi?dzynarodowej Federacji Je?dzieckiej. Nowe przepisy b?d? obowi?zywa? od 1 stycznia 2013 roku. Dokument zosta? uzupe?niony o wyja?nienia (tzw. Notes For Guidance) - do pobrania tak?e w dziale Przepisy-FEI.
Jedn? z najwa?niejszych zmian jest wyd?u?enie kwalifikacji koni i je?dcw o jeden konkurs krajowy na dystansie 80 - 90 km bez limitu pr?dko??i. Zmiana ta jednak b?dzie dotyczy? koni i je?d?cw, ktrzy rozpoczn? karier? w rajdach po 1 stycznia 2013 roku. Konie i je?d?cy, ktrzy rozpocz?li starty przed 31.12.2012 mog? "zagrywa? si?" do konkursw CEI na starych zasadach. Maj? na to 24 miesi?ce od daty pierwszego krajowego konkursu kwalifikacyjnego. 
Pytania o zmiany i interpretacj? przepisw proponujemy zadawa? na forum.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 17 grudnia 2012
 

Sponsorzy

amplus