Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

PDF Drukuj Email
Na stronie Polskiego Zwiazku Je?dzieckiego ukaza? si? apel nowowybranego mened?era sportowych rajdw konnych. Prezentujemy jego pe?n? tre??:
Po dzisiejszej rozmowie z Prezesem PZJ p. ?ukaszem Abgarowiczem i po przyj?ciu funkcji Mened?era Komisji Sportowych Rajdw Konnych wzywam wszystkich zainteresowanych do nadsy?ania propozycji tematw, uwag i spraw personalnych wartych przedstawienia na konferencji, ktra odb?dzie si? w przeci?gu najblizych 4-6 tygodni. 
Tematy te zostan? opracowane przez szerok? Komisj?, do ktrej zapraszam przedstawicieli wszystkich o?rodkw organizuj?cych zawody rajdowe, przedstawicieli lekarzy weterynarii, s?dziw i public relations.
Z powa?aniem,
Ryszard Zieli?ski
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 09 lutego 2013
 

Sponsorzy

amplus