Galerie zdjęć

EnduracePL na Facebook

www.endurance.pl

Uchwała PZJ nt. konkursów towarzyskich
Uchwała PZJ nt. konkursów towarzyskich PDF Drukuj Email

Szóstego lutego 2013 roku Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego podjął uchwałę dotyczącą zasad organizacji konkursów towarzyskich w jeździectwie. Jest ona efektem listopadowego Kongres FEI, po kótórym FEI wydało komunikat nakładający sankcje na osoby oficjalne, zawodników oraz konie, w przypadku ich udziału w imprezach jeździeckich nie autoryzowanych przez FEI. Czwartego stycznia 2013 roku na stronie internetowej PZJ ukazał się komunikat informujący, że konie, zawodnicy oraz osoby oficjalne nie mogą brać udziału w zawodach nieautoryzwoanych przez FEI/PZJ. Oznaczało to brak możliwości organziacji konkursów amatorskich (towarzyskich) dla zawodników i koni bez licencji podczas oficjalnych zawodów, a także zakaz startu dla licencjonowanych zawodników i koni w zawodach amatorskich (towarzyskich). Nowa ochwała definiuje warunki konieczne do zatwierdzenia konkursów towarzyskich jako autoryzowanych przez Polski Związek Jeździecki.

 

Uchwała Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego z dnia 06.02.2013:

 

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zatwierdza konkursy towarzyskie w jeździectwie organizowane zgodnie z poniższymi warunkami:

1.  Przestrzeganie przez organizatora, obsługę oraz uczestników przepisów związanych

     z dobrostanem koni,

2.  Przedstawienie przez uczestników konkursów aktualnych orzeczeń lekarskich 

     dopuszczających ich do uprawiania jeździectwa,

3.  Zabezpieczenie przez organizatora opieki medycznej zgodnej z przepisami w trakcie

     konkursów,

4.  Przedstawienie przez uczestników niepełnoletnich aktualnej zgody rodziców lub opiekunów

     prawnych na uczestnictwo w konkursach,

5.  Ubezpieczenie się organizatora od odpowiedzialności cywilnej (OC), a uczestników

     konkursów do następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Zalecenia szczegółowe dot. organizacji konkursów towarzyskich wymienione są w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

Zgłoszenia konkursów towarzyskich zostają bez opłat wpisane do kalendarza WZJ/PZJ na podstawie oświadczenia organizatora o spełnieniu warunków organizacji konkursów towarzyskich.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 07.02.2013

 

Polski Związek Jeździecki informuje że konkursy towarzyskie nie wchodzą w system współzawodnictwa sportowego, więc nie są podstawą do uzyskiwania  klas sportowych, kwalifikacji i licencji.

Konkursy umieszczone w kalendarzu PZJ/WZJ spełniające warunki określone w przepisach PZJ uznawane są za autoryzowane przez Polski Związek Jeździecki.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego 06.02.2013pdf85.76 KB

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 12 lutego 2013
 

Sponsorzy

amplus