Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Ma?a Liga Rajdowa ruszy?a z kopyta
logoW s?oneczn? niedziel? 21 kwietnia 2013 roku odby?a si? pierwsza w historii LKJ Klikowa i Rancza Palomino impreza z cyklu Ma?ej Ligii Rajdowej.
Na porannej odprawie pojawi?o si? 5 zawodniczek. Podczas spotkania szczeg?owo zosta?y omwione zasady rozgrywania zawodw rajdowych w klasie LL, sposb serwisowania koni oraz sprz?t je?dziecki przydatny w sportowych rajdach konnych. Omwiony zosta? tak?e Kodeks post?powania z koniem oraz zasady bezpiecze?stwa podczas jazdy w terenie.
Start wsplny grupy zawodnikw nast?pi? o godzinie 11.30. Na 12 km trasie zawodniczkom towarzyszy?y instruktorki Jolanta Lubera oraz Magdalena Pi?tek. Zawodniczki przejecha?y wyznaczon? tras? w ?rednim czasie 1 godzina i 15 minut.

Ostateczna klasyfikacja prezentuje si? nast?puj?co:
1 miejsce: Barbara Ka?ka na koniu Wiktor
2 miejsce: Alicja Chmielewska na koniu Dzi?cio?
3 miejsce: Ewa Chmielewska na koniu Jack Hands on Deck
4 miejsce: Paulina Wojtka na koniu Cirrus
5 miejsce: Magdalena M?kal na koniu Praire Daddys Girl.
Zawodniczki otrzyma?y pami?tkowe flots i dobre rady do wykorzystania podczas kolejnej Ma?ej Ligii Rajdowej, na ktr? zapraszamy w ostatni weekend maja.

Ma?a Liga Rajdowa, Stare ?ukowice, 21.04.2013 - wynikipdf567.82 KB

Wpisany przez Ewa So?ek-Kowalska    czwartek, 25 kwietnia 2013
 

Sponsorzy

amplus