Galerie zdjęć

EnduracePL na Facebook

www.endurance.pl

Ubezpieczenie w konkursach amatorskich w Rusi Małej

Amatorzy zamierzający startować na zawodach w Małej Rusi objęci będą ubezpieczeniem zbiorowym w ramach opłaty wpisowej jeśli do dnia 16 maja 2013 roku włącznie prześla pod adresem mailowym organizatora następujące dane: imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL.
Ponadto w przypadku zawodników dorosłych organizatorzy czynią starania, by zapewnić w dniu 18 maja 2013 roku na miejscu lekarza, który będzie mógł wydać zaświadczenie lekarskie. W tej sprawie bedą przekazywane dodatkowe informacje.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 25 kwietnia 2013
 

Sponsorzy

amplus