Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Ubezpieczenie w konkursach amatorskich w Rusi Ma?ej

Amatorzy zamierzaj?cy startowa? na zawodach w Ma?ej Rusi obj?ci b?d? ubezpieczeniem zbiorowym w ramach op?aty wpisowej je?li do dnia 16 maja 2013 roku w??cznie prze?la pod adresem mailowym organizatora nast?puj?ce dane: imi?, nazwisko, adres oraz numer PESEL.
Ponadto w przypadku zawodnikw doros?ych organizatorzy czyni? starania, by zapewni? w dniu 18 maja 2013 roku na miejscu lekarza, ktry b?dzie mg? wyda? za?wiadczenie lekarskie. W tej sprawie bed? przekazywane dodatkowe informacje.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 25 kwietnia 2013
 

Sponsorzy

amplus