Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

CEI2* Numana (W?ochy) 15.06.2013 - wyniki

W miniony weekend w zawodach mi?dzynarodowych we w?oskiej Numanie w konkursie CEI2* 120 km wystartowa? trzy zawodniczki reprezentuj?ce Polsk?. Beata Dzikowska dosiadaj?ca klaczy Mari zaj??a 19 miejsce z tempem 16,979 km/h, 20 by?a Kamila Smyk (Polka mieszkaj?ca we W?oszech) na koniu Cahan z tempem 16,978 km/h. Ola Ciesielska dosiadaj?ca Nimesa zosta?a wyeliminowana na mecie. W konkursie wystartowa?o 80 par, uko?czy?o 36. Zwyci??y? Szejk Hamdan Al Maktoum z tempem 21,728 km/h.

Komplet wynikw jest dost?pny tutaj.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 18 czerwca 2013
 

Sponsorzy

amplus