Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

RC Champion Cup po 2 zawodach
Prezentujemy aktualn? klasyfikacje "RC Champion Cup". Po drugich zawodach z cyklu prowadzi Joanna Zarzecka. W puli nagrd jest ju? 5800 z?.
RC Champion Cup - klasyfikacja po 2 zawodachpdf50.97 KB
Sposb liczenia punktw do rankingu RC CHAMPION CUP
- Punkty, s? naliczane przez pomno?enie dystansu (w kilometrach) razy pr?dko??, gdzie np. 15 km/h to 1,5.
- W ten sam sposb liczone s? wszystkie konkursy od L do 1*. -Uzyskane punkty ka?dego zawodnika na wszystkich konia s? sumowane do ko?cowego wyniku po odbyciu sie wszystkich zawodow z tego cyklu.
- Na pule nagrody g?wnej jest przeznaczone 100 z?otych, uiszczone przez wszystkich zawodnikw bior?cych udzia? w ka?dym konkursie i na ka?dych zawodach.
- Otrzymana kwota zostanie podzielona na pi?? pierwszych miejsc ca?ego pucharu i zostanie wr?czona podczas fina?owych zawodw.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 03 lipca 2013
 

Sponsorzy

amplus