Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Zaproszenie na MPMK
W dniach 20-21 wrze?nia 2013 Klub Je?dziecki Champion b?dzie gospodarzem Mistrzostw Polski M?odych Koni w Sportowych Rajdach Konnych, ktre odbywa? si? b?d? pod patronatem PZHK. Konie rywalizowa? b?d? w trzech kategoriach wiekowych: czteroletnie na dystansie 33,4km, pi?cioletnie na dystansie 43,4 km, a sze?ciolatki b?d? mia?y do pokonania 80km. Starty rozpoczn? si? 21 wrze?nia w sobot? o godzinie 8.30, a uroczyste zako?czenie imprezy planowane jest na godzin? 19.
Jest ogromn? wol? organizatorw, a tak?e ?rodowiska rajdowego, aby  tegoroczn? edycj? MPMK oprcz zawodnikw zainteresowa? jak najszersze ?rodowiska.
W pierwszej kolejno?ci my?limy o hodowcach , w?a?cicielach i mi?o?nikach koni arabskich, ma?opolskich, a tak?e innych ras, ktre prbuj? swych si? w rajdach.
Pragniemy rwnie? zaprosi? i zainteresowa? nasz? dyscyplin? ?rodowisko wy?cigowe, jako ?e spora cz??? koni arabskich po torach trafia w?a?nie do rajdw. Postaramy si? przedstawi? rajdy jako alternatyw? dla hodowcw, w?a?cicieli koni i ich u?ytkownikw.
Po zako?czeniu zawodw planowane jest uhonorowanie hodowcw najlepszych w ostatnich latach polskich koni rajdowych, ktre odnios?y ?wiatowe sukcesy. Wszystkim zainteresowanym ch?tnie opowiemy o naszej ulubionej dyscyplinie. Mamy rwnie? nadziej?, ?e w mi?ej atmosferze b?dzie szansa , aby zastanowi? si? nad wykorzystaniem potencja?u u?ytkowego polskich koni arabskich, jak i p?krwi. M?ode konie to zawsze nadzieja dla hodowcw, w?a?cicieli, sportowcw, mi?o?nikw.
Pragniemy zaprosi? Pa?stwa na Mistrzostwa Polski z nadziejami na lepsze jutro polskiej hodowli, rajdw i je?dziectwa.      

KJ Champion,
Szef Komisji Rajdw PZJ Ryszard Zieli?ski
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 09 września 2013
 

Sponsorzy

amplus