Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Organizatorzy z Zakrzowa czekaj? na zg?oszenia
Na pro?b? gospodarzy zawodw w Zakrzowie przypominamy, ?e  zg?oszenia na odwo?ane zawody czerwcowe  nie obowi?zuj?. W zwi?zku z tym organizatorzy prosz? o ponowne przysy?anie zg?oszen na drukach PZJ.
Jak dot?d federacje m.in. Zjednoczonych Emiratw Arabskich, Czech, Litwy, Estoni oraz Niemiec zapowiedzia?y przyjazd swoich reprezentantw.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 17 września 2013
 

Sponsorzy

amplus