Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Kamila, Farak, Persik - relacja z ME 2013
W sobot? 14 wrze?nia, w czeskim Mo?cie zosta?y rozegrane Mistrzostwa Europy Seniorw w sportowych rajdach konnych. Wspania?y sukces na tych zawodach odnios?a Kamila Kart zdobywaj?c br?zowy medal w klasyfikacji indywidualnej. Reprezentantka Polski, dosiadaj?ca francuskiej hodowli klaczy p?krwi arabskiej Raila Des Sables (wnuczce s?ynnego Periska), pokona?a 160 km tras? w tempie 20,76 km/h. W klasyfikacji otwartej drugi by? polskiej hodowli Farak.
Z?oto Mistrzostw Europy wywalczy? Hiszpan Jaume Punti Dachs dosiadaj?cy araba hodowli francuskiej Quran El Ulm (Ulm de Domenjoi Movoska/Persik, ze strony ojca wnuk polskiego Zulusa, ktry by? u?ywany we Francji w hodowli wy?cigowych arabw). Jaume jest na co dzie? trenerem w stajni, w ktrej pracuje Kamila Kart. Srebro zdoby? Francuz Jean Philippe Frances jad?cy na wa?achu czystej krwi wyhodowanym we Francji Qrafik La Majorie (Indian Trawfik Zitouna El Maklouf/Maklouf, ze strony ojca wnuk Persika!). Wszystkie konie z medalami ME maj? krew s?ynnego Persika!
Dru?ynowo zwyci??y?a Francja, druga by?a Hiszpania, a trzecie W?ochy. Warto doda?, ?e rywalizacje uko?czy?y tylko 3 dru?yny (potrzeba do tego 3 zawodnikw ko?cz?cych konkurs), a z 88 startuj?cych par tylko 34 uda?o si? przej?? ostatni? bramk? weterynaryjn?.
Nasz kraj by? reprezentowany przez trjk? zawodnikw. Olga Ciesielska startuj?ca na wa?achu czystej krwi wyhodowanym we W?oszech Gardu Pintu (Ulumu Aquila Reale/Rubis de Carrere) uko?czy?a dystans na 24 miejscu z tempem 14,740 km/h. Ryszard Zieli?ski jad?cy na Gandawie (Eldon Gryzetka/Wojs?aw, hod. SK Micha?w) zosta? wyeliminowany po 123 km z powodu kulawizny konia.
W klasyfikacji otwartej ME zwyci??y? reprezentant Zjednoczonych Emiratw Arabskich Szejk Rashid Dalmook Al Maktoum (w zesz?ym roku by? drugi na M? w Euston Park), ktry dosiada? wyhodowanego w Australii wa?acha czystej krwi o imieniu Yamamah (poprzednie imi?, ktre zosta?o zmienione, to Kurrajong Concorde). Yamamah dosta? tak?e nagrod? Best Condition.
Drugie miejsce zaj?? Ali Khalfan Al Jahouri ze Zjednoczonych Emiratw Arabskich dosiadaj?cy Faraka (Furiat Fanaira/Cyprys) - wa?acha czystej krwi wyhodowanego w Polsce przez Krzysztofa Grudzi??a. To trzecie 160 km uko?czone w tym roku przez Faraka, dwa poprzednie uko?czy? na pustyni (m.in. 2 miejsce w President Cup). Tym razem ze ?wietnej strony pokaza? si? w Europie. Farak trafi? do ZEA via Niemcy.
Trzeci w klasyfikacji otwartej lini? mety przeci?? Szejk Nasser bin Hamad Al Khalifa, dosiadaj?cy Dhaba - konia rasy Shagya, ktry zosta? zakupiony przez dru?yn? Bahrajnu po zesz?orocznych zawodach w Zakrzowie, gdzie wygra? konkurs CEI2* 120 km pod zawodnikiem ze S?owacji.
Rezultat Kamili, to wspania?y sukces polskiego je?dziectwa oraz historyczny wynik w polskich rajdach. Mo?emy si? troch? prbowa? ogrzewa? w jego blasku, ale nie ma co ukrywa?, ?e jest to przede wszystkim jej sukces. Jej ci??kiej pracy i po?wi?cenia. A tak?e jej trenera i teamu, dzi?ki ktremu dostaje szanse w rywalizacji na najwy?szym poziomie i je wspaniale wykorzystuje. Dla nas wyzwaniem jest jak z tego skorzysta?. Oprcz pozytywnej propagandy wykorzystuj?cej niew?tpliwy sukces powinni?my pomy?le? co zrobi?, ?eby do Kamili i Oli do??czy?a trjka zawodnikw, ktra pozwoli na walk? o medal dru?ynowy na kolejnych Mistrzostwach Europy!
Historie Kamili, Oli czy Faraka, wbrew pozorom s? bardzo podobne. Ca?a, wielce utalentowana trjka, mieszka za granic?. Wymowne, prawda? Wnioski mog? by? r?ne, dla mnie to pokazuje, ?e jak si? chce, to si? da. Potrzeba do tego tylko du?o ci??kiej pracy i troch? szcz??cia. No i last but not least pieni?dzy.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 18 września 2013
 

Sponsorzy

amplus