Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Regulamin Dyscypliny 2014
Regulamin Dyscypliny 2014 PDF Drukuj Email
Wczoraj na stronie internetowej PZJ zosta? opublikowany nowy Regulamin Dyscypliny przygotowany przez Komisj? Sporotwych Rajdw Konnych PZJ i zatwierdzony przez Zarz?d PZJ 14 lutego 2014 r.
Zapraszamy do zapoznania si? z tym dokumentem: Regulamin Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne 2014

Komenatrz Macieja Kacprzyka:
Niedawno w Szwajcarii odby? si? bardzo wa?ny kongres Mi?dzynarodowej Federacji Je?dzieckiej dotycz?cy problemw rajdw. Dyskutowano nad dzia?aniami, ktre maj? zastopowa? UPADEK RAJDW, do ktrego, wed?ug niektrych, prowadzi kierunek w jakim zmierza ta dyscyplina. Kierunek wyznaczony przez Bliski Wschd. Polska nie by?a tam reprezentowana przez nikogo. Nasi dzia?acze rajdowi majstrowali wwczas przy zasadach klasy L, mimo sprzeciwu wi?kszo?ci ?rodowiska rajdowego. To pokazuje gdzie jeste?cie drodzy cz?onkowie szanownej komisji. W za?cianku.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 18 lutego 2014
 

Sponsorzy

amplus