Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Informacja nt. ZK w Rusi Ma?ej
Informacja od organizatorw zawodw w Rusi Ma?ej:
Przygotowywane przez nas zawody w Ma?ej Rusi w dniach 23 i 24 maja 2014 roku s? zgro?one odwo?aniem z powodu bardzo ma?ej liczby zg?oszonych zawodnikw. Co prawda w propozycjach zakre?lono termin zg?osze? do dnia 21 maja 2014 roku, ale z uwagi na konieczno?? unikni?cia przynajmniej cz??ci wydatkw decyzja o tym czy zawody si? odb?d? czy nie musi by? podj?ta przeze mnie najp?niej jutro, to jest w dniu 20 maja 2014 roku. Zatem je?li s? niezg?oszeni jeszcze ch?tni do wzi?cia udzia?u w zawodach, to bardzo prosz? o dokonanie niezw?ocznego zgloszenia.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 19 maja 2014
 

Sponsorzy

amplus