Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Sprawozdanie ze spotkania w Ciosnach
13 czerwca br. w KJ Champion w Ciosnach dosz?o do spotkania ?rodowiska rajdowego. Inicjatorami spotkania byli: Beata Dzikowska, Maciej Merkan, Dorota Krzywicka oraz Maciej Kacprzyk. Na spotkaniu by? obecny Menad?er Dyscypliny Sportowych Rajdw Konnych Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego Ryszard Zieli?ski, cz?onkowie Komisji Rajdw PZJ Krzysztof Czarnota oraz Adam Dom?a?a, a tak?e Sekretarz Generalny PZJ ?ukasz Jankowski i Cz?onek Zarz?du PZJ Zbigniew Kaczorowski.

Poruszono nast?puj?ce tematy:
1.       Zasady funkcjonowania Komisji Rajdw odpowiedzialno??, podzia? funkcji, kontakt ze ?rodowiskiem;
2.       Nieudana prba organizacji szkolenia z Allanem Leonem we Wroc?awiu;
3.       Zasady organizacji oraz finansowania startw kadry narodowej w zawodach mi?dzynarodowych;
4.       Zmiany w Regulaminie Dyscypliny 2014;
5.       Planowane zmiany w wymogach dotycz?cych obsady osb oficjalnych funkcja gospodarza toru;
6.       Br?zowa Odznaka Rajdowa zamiast Br?zowej Odznaki Je?dzieckiej;
7.       Dystans na Mistrzostwach Polski Seniorw 2014 zostan? rozegrane na 120 km;
8.       Prowadzenie kalendarza zawodw przyczyny odwo?ywania zawodw krajowych;
9.       Mistrzostwa Polski M?odych Koni
10.   Projekt Pucharu Polski cykl zawodw krajowych oraz fina?u z oddzieln? list? rankingow? oraz pul? nagrd finansowych w sezonie 2015;

Po dyskusji Menad?er Ryszard Zieli?ski z?o?y? wniosek do Zarz?du PZJ o powo?anie do Komisji Rajdw PZJ nowych cz?onkw: Beaty Dzikowskiej, Beaty Szlezyngier-Jagielskiej oraz Macieja Kacprzyka, oraz o odwo?anie z Komisji Rajdw PZJ Jerzego Maliszewskiego. W drugim wniosku z?o?y? swoja rezygnacj? z funkcji Menad?era Rajdw. Po tej informacji pad?a propozycja z sali, ?eby Ryszard Zieli?ski pozosta? na swoim stanowisku do ko?ca sezonu, do czasu organizacji jesiennej konferencji dyscypliny, na ktrej b?dzie mo?na przeprowadzi? demokratyczne wybory menad?era.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 18 czerwca 2014
 

Sponsorzy

amplus