Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Informacja nt. MPMK 2014
W dniach 5-7 wrze?nia br. w Koczku na Mazurach zostan? rozegrane Otwarte Mistrzostwa Polski M?odych Koni w sportowych rajdach konnych. Konkursy dla koni 4-(klasa L), 5-(klasa P) oraz 6-letnich (klasa N) zostan? rozegrane wed?ug regulaminu dost?pnego na stronie PZHK.
Konie nie spe?niaj?ce warunkw rodowodowych i kwalifikacyjnych b?d? rywalizowa?y razem z ko?mi spe?niaj?cymi warunki PZHK i b?d? klasyfikowane ??cznie w Otwartych Mistrzostwach Polski M?odych Koni. Z tej klasyfikacji zostan? wy?onione najlepsze konie spe?niaj?ce warunki PZHK i b?d? one klasyfikowane w Mistrzostwach Polski M?odych Koni. (analogiczna zasada obowi?zuje np. w Otwartych Mistrzostwach Europy.)
Razem z konkursami dla m?odych koni mog? by? rozegrane zwyk?e Zawody Krajowe.
Osoby planuj?ce start swoich koni w Koczku proszone s? o kontakt e-mailowy z organizatorami ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) i wst?pne informacje nt. wieku oraz rasy swoich koni. W razie potrzeby konkursy mog? zosta? rozdzielone na dwa dni (pi?tek, sobota) tak aby umo?liwi? start jednego zawodnika na dwch koniach. Ponadto w przypadku udzia?u w MPMK minimum 10 koni rasy ma?opolskiej b?dzie mo?liwo?? rozegrania dodatkowego czempionatu hodowlanego z ocen? pokroju dla tej rasy.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 21 lipca 2014
 

Sponsorzy

amplus