Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Wcze?niejsze starty na ZK Ciosny
Informujemy, ?e starty do konkursw na Zawodach Krajowych w Ciosnach w dniu 2.08.2014 b?d? si? odbywa? o godzin? wcze?niej ze wzgl?du na spodziewan? wysok? temperatur?.
Ponadto organizatorzy przypominaj? o obowi?zku posiadania na zawodach licencji je?d?ca oraz konia.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 31 lipca 2014
 

Sponsorzy

amplus