Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

MPMK-F 2014 - propozycje
Zapraszamy do zapoznania si? z czekaj?cymi na zatwierdzenie w PZJ propozycjami Otwartych Mistrzostw Polski M?odych Koni, ktre odb?d? si? w Koczku w dniach 5-6 wrze?nia br.
W Otwartych Mistrzostwach Polski M?odych Koni mog? wzi?? udzia? tak?e konie nie spe?niaj?ce warunkw rodowodowych i kwalifikacyjnych wg regulaminu PZHK. Wszystkie konie b?d? klasyfikowane ??cznie w Otwartych Mistrzostwach Polski M?odych Koni. Z tej klasyfikacji zostan? wy?onione najlepsze konie spe?niaj?ce warunki PZHK i b?d? one klasyfikowane w Mistrzostwach Polski M?odych Koni.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 12 sierpnia 2014
 

Sponsorzy

amplus