Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Udzia? starszych koni w MPMK 2014
Organizatorzy Otwartych Mistrzostw Polski M?odych Koni w Koczku informuj?, ?e w konkursach klas L oraz P w przypadku zg?oszenia koni starszych, nie spe?niaj?cych kryterium wieku, b?dzie przeprowadzona dodatkowa, otwarta klasyfikacja z uwzgl?dnieniem wszystkich koni startuj?cych w danym konkursie.
W konkursie klasy N nie mo?e by? zastosowana wsplna klasyfikacja z uwagi na odmienne zasady MPMK (punkty oraz waga minimalna). Konkurs klasy N z oddzieln? klasyfikacj? zostanie rozegrany gdy zg?osz? si? do niego minimum trzy pary. Je?li ch?tnych b?dzie mniej, starsze konie nie b?d? klasyfikowane i nie b?dzie im przys?ugiwa?o prawo do nagrd. Uzyskaj? one, jak i ich je?d?cy, wpis do ksi??eczek o uko?czonym konkursie (tzw. zagrywka).
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 21 sierpnia 2014
 

Sponsorzy

amplus