Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

W zwi?zku z odwo?aniem Mistrzostw Polski Seniorw, Mistrzostw Polski Juniorw i M?odych Je?d?cw oraz zawodw mi?dzynarodowych w sportowych rajdach konnych, ktre mia?y si? odby? w Zakrzowie w dniach 18-21 wrze?nia br. Komisja Sportowych Rajdw Konnych PZJ zwraca si? z pro?b? do organizatorw zawodw w rajdach o zg?aszanie swoich kandydatur na organizacj? MPS oraz MPJiMJ.
Impreza mia?a by zosta? rozegrana w pa?dzierniku tego roku.
Prosimy przesy?a? zg?oszenia do Joanny G?barowskiej z biura PZJ do 19.09.2014 r.
 Po wp?yni?ciu ofert Komisja podejmie decyzj? o miejscu i terminie rozegrania ww. zawodw.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 12 września 2014
 

Sponsorzy

amplus