Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

CEI Fontanafredda (W?ochy) 19-21.09.2014 - wyniki

W sobot?, 20 wrze?nia br. Olga Ciesielska dosiadaj?ca konia Rio Ibn Tsyt zaj??a 2 miejsce w konkursie CEI3* 160 km podczas zawodw mi?dzynarodowych w miejscowo?ci Fontanafredda, we W?oszech (tempo 17,19 km/h). Gratulujemy!
Szczeg?owe wyniki s? dost?pne tutaj.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 22 września 2014
 

Sponsorzy

amplus