Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Konferencja dyscypliny 22 listopada br.
Informujemy, ?e konferencja dyscypliny sportowych rajdw konnych odb?dzie si? 22 listopada 2014 r. na Ranchu pod Bocianem ko?o Tarczyna.
Organizator spotkania, Komisja Sportowych Rajdw Konnych PZJ, serdecznie zaprasza wszystkie osoby zaanga?owane w nasz? dyscyplin?.
Konferencja rozpocznie si? oko?o po?udnia, a zako?czy wspln? kolacj?. Szczeg?owy program zostanie opublikowany w p?niejszym terminie.
Op?ata za obiadokolacj? oraz nocleg ze ?niadaniem wyniesie 110 z? od osoby. Rezerwacji nale?y dokonywa? we w?asnym zakresie w Ranchu pod Bocianem.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 22 września 2014
 

Sponsorzy

amplus