Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Fina? Pucharu Ma?opolski, ZA Jawornik 4.10.2014 - relacja oraz wyniki
1. PUCHAR MA?OPOLSKI W TOWARZYSKICH RAJDACH KONNYCH  przechodzi do historii. Troch? ?al, ?e ju? si? sko?czy?o, ale tak?e nadzieja, ?e za rok znowu si? spotkamy.
Na Fina? Pucharu zawodnicy zjechali 04 pa?dziernika br. do go?cinnego o?rodka AlMar Arabians w Jaworniku k/My?lenic prowadzonego przez by?ych Mistrzw Polski w Amatorskich Rajdach Konnych, Aleksandr? Fus (2009) i Mariusza Pustu?? (2010). Nie mog?o by? inaczej impreza by?a przygotowana ?wietnie, profesjonalnie i z dba?o?ci? o ka?dy szczeg?.
  W zmaganiach fina?owych zmierzy?o si? 26 par. Do ko?ca nie by?o zdecydowanego lidera. Ostatecznie Zdobywc? Pucharu, po emocjonuj?cej walce, zosta? Szymon Kowalski z klubu Apacz Mszana Grna. Drugie miejsce zaj?? Mateusz S?awecki, rwnie? z klubu Apacz Mszana Grna, a na trzecim miejscu uplasowa?a si? Agata Data z LKS Hejna? Krzyszkowice. Pozostali Finali?ci Pucharu to: Beata Kocemba, Joanna S?awecka, Zuzanna Kasieczka, Konrad Kocemba, Weronika Liszka i Daria Kruczek.
 Cenn? nagrod? dla Finalistw Pucharu, oprcz medali, pucharw, upominkw rzeczowych i nagrd pieni??nych, by?y podarowane przez Pani? Ew? Szarsk? egzemplarzeksi??ki Konne Rajdy D?ugodystansowe, za ktre autorce serdecznie dzi?kujemy!
TROCH? STATYSTYKI;
 • w zmaganiach o tytu? Zdobywcy Pucharu rywalizowali?my podczas pi?ciu edycjizawodw; w Mszanie Grnej (kwiecie?), Czernichowie (czerwiec), ?opusznej (sierpie?), Kamionce Wlk. (wrzesie?) i Jaworniku (pa?dziernik 2014)
 • obserwowali?my w sumie 117 przejazdw (39 razy ma?e konie i 78 razy du?e konie). To buduj?ce, ?e uda?o si? w tak krtkim czasie pozyska? tylu sympatykw dla rajdw konnych
 • pula nagrd ros?a sukcesywnie i zamkn??a si? kwot? 2080 z?
 • integrowali?my si? podczas darmowych posi?kw serwowanych przez ka?dego organizatora dla wszystkich uczestnikw imprezy zawodnikw, luzakw, trenerw, osb oficjalnych i towarzysz?cych
 • ka?de zawody mia?y swoich sponsorw wywodz?cych si? z miejscowych  przedsi?biorcw lub lokalnych w?adz, ktrzy wspomagali organizatorw logistycznie i finansowo zapewniaj?c puchary i funduj?c nagrody.
CZEGO SI? NAUCZYLI?MY?!
 •  pokory i szacunku dla dyscypliny rajdw- to, ?e si? jest dobrym w innych dyscyplinach sportu i je?dziectwa, nie gwarantuje powodzenia w rajdach!
 •  zwyci?zc? w rajdach jest ka?dy, komu udaje si?uko?czy? rajd nie trzeba by? pierwszym!
 •  niepowodzenia na trasie mog? by? cennym do?wiadczeniem- nie s? wy??cznie pora?k?!
 • ka?dy uczestnik jest wa?ny - ?aden zawodniknie wyje?d?a? z naszych zawodw bez pami?tkowych upominkw;  bez wzgl?du na uzyskany wynik, zawsze otrzymywa? flo i drobne podarki to mobilizuje zawodnikw do dalszej pracy i startw!
 •  warto dba? o dobro konia i nawzajem sobie pomaga?, nawet za cen? utraty szansy na zwyci?stwo satysfakcja z bycia uhonorowanym nagrod? fair play  jest nieporwnywalna z ?adnym innym wyr?nieniem!
 •  imprezy towarzysz?ce, zw?aszcza organizowane dla dzieci (przeja?d?ki kucykami, mini zawody zr?czno?ciowe, quizy i konkursy z nagrodami (plastyczne lub piosenki) o tematyce ko?skiej, ?ci?gaj? publiczno?? i uatrakcyjniaj? czas oczekiwania na powrt zawodnikw z trasy!
 • dobrze przygotowana impreza procentuje wzrostem ilo?ci o?rodkwch?tnych do wsp?pracy przy organizowaniu przysz?orocznego Pucharu!
WSZYSTKO DOBRE, CO SI? DOBRZE KO?CZY... - do zobaczenia na trasach 2. Pucharu Ma?opolski w  Towarzyskich Rajdach Konnych w roku 2015.

ZA Jawornik 04.10.2014 - wyniki "Du?e konie"pdf32.45 KB
ZA Jawornik 04.10.2014 - wyniki "Ma?e konie"pdf28.36 KB
Ranking Pucharu Ma?opolski 2014pdf34.87 KB
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 08 października 2014
 

Sponsorzy

amplus