Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Mistrzostwa Polski Seniorów oraz Mistrzostwa Polski Juniorów i M?odych Je?d?ców odby?y si? w Gieniuszach w dniach 10-12 pa?dziernika 2014 roku. Zapraszamy to zapoznania si? ze szczegó?owymi wynikami.
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    poniedziałek, 13 paÅŗdziernika 2014
 

Sponsorzy

amplus