Galerie zdjęć

EnduracePL na Facebook

www.endurance.pl

Komunikat PZHK i PZJ na temat wspólnego paszportu koni

PZJZ dniem 1 stycznia 2009 r. Polski Związek Hodowców Koni rozpoczął wydawanie nowego paszportu urzędowego, w którym przewidziano możliwość dokonywania zapisów związanych z rejestracją koni w federacjach sportowych.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 02.04.2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, każdy koń musi posiadać paszport urzędowy, wystawiony przez odpowiedni podmiot prowadzący rejestr koniowatych. W Polsce są nimi: Polski Związek Hodowców Koni, Polski Klub Wyścigów Konnych, Związek Trakeński w Polsce, Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie, Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków.

W związku z powyższym, przedłużenia ważności paszportów sportowych koni zarejestrowanych w Polskim Związku Jeździeckim a nie posiadających jeszcze paszportów urzędowych, biuro PZJ będzie dokonywać z terminem ważności do końca roku 2009.

Konie posiadające  polskie paszporty urzędowe starego wzoru, będą rejestrowane w PZJ z jednoczesnym wystawieniem paszportów sportowych PZJ, na dotychczasowych zasadach.

Konie posiadające  paszporty urzędowe PZHK nowego wzoru, będą rejestrowane w PZJ z dokonaniem stosownych adnotacji w tych dokumentach.

Właściciele koni, posiadający paszporty urzędowe PZHK starego wzoru i/lub paszport sportowy PZJ, mogą wymienić je na jeden paszport urzędowy PZHK nowego wzoru.

Nowy paszport, wystawiony przez właściwy okręgowy/wojewódzki związek hodowców koni (OZHK/WZHK), należy przedłożyć do rejestracji w biurze PZJ, po uprzednim uzupełnieniu drugiego diagramu i opisu konia przez uprawnionego lekarza weterynarii z listy PZJ.

W przypadku rejestracji w PZJ konia posiadającego zagraniczny paszport urzędowy, konieczne jest przedstawienie w/w paszportu zagranicznego z wpisem aktualnego posiadacza konia, dokonanym przez odpowiedni podmiot, prowadzący rejestr koniowatych. Wynika to z rozdziału 3, art. 16. ust. 7 w/w Ustawy, który mówi, że  nowy posiadacz jest zobowiązany w terminie 7 dni zawiadomić o tej zmianie podmiot prowadzący rejestr koniowatych.

Konie posiadające zagraniczne paszporty urzędowe, uznane przez FEI (lista paszportów uznanych przez FEI do pobrania), są rejestrowane w PZJ z dokonaniem stosownych adnotacji w tych dokumentach. 

Przypominamy, że w paszportach powinny być opisy graficzne koni w wieku dorosłym (ukończone 2 lata), wykonane przez uprawnionych lekarzy weterynarii. Jeżeli w paszporcie brak dodatkowego wolnego diagramu do opisu,  biuro PZJ wydaje druk diagramu dla konkretnego konia (po okazaniu paszportu zagranicznego).

Dla koni posiadających zagraniczne paszporty urzędowe nie uznane przez FEI, biuro PZJ wydaje polskie paszporty sportowe.

Zmiany posiadacza konia w paszporcie sportowym (PZJ lub zagranicznym) biuro PZJ dokonuje na podstawie wpisu aktualnego posiadacza konia w paszporcie urzędowym, dokonanego przez odpowiedni podmiot prowadzący rejestr koniowatych.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 06 lutego 2009
 

Sponsorzy

amplus