Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Konkurs na nowego menad?era dyscypliny

Trawaj? prace powo?anych przez Zarz?d Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego Komisji ds. konkursw ofert na stanowiska Przewodnicz?cych Komisji - Menad?erw konkurencji. Aplikacj? w odpowiedzi na og?oszony konkurs na stanowisko Menad?era Rajdw wys?a?a jedna osoba - Beata Szlezyngier-Jagielska.
Zgodnie z przyj?tym harmonogramem, w poniedzia?ek 2 lutego br. Zarz?d poda do publicznej wiadomo?ci nazwiska Menad?erw poszczeglnych konkurencji je?dzieckich.

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 26 stycznia 2015
 

Sponsorzy

amplus