Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Egzaminy na odznaki na ZR w Ciosnach
W pi?tek, 15 maja br., o godzinie 19 podczas Zawodw Regionalnych w Ciosnach, w  KJ Champion odb?dzie si?  egzamin na brazow? i srebrn? odznak? rajdow?.
Szczeg?owe informacj? na temat odznak rajdowych mo?na znale?? na stronie PZJ.
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 12 maja 2015
 

Sponsorzy

amplus