Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

ZR i ZT B?otnica, 25 lipca 2015 - wyniki
W sobot? 25 lipca 2015 roku w B?otnicy k.Z?otego Stoku po raz pierwszy rozegrano zawody w SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH. Organizatorem by?o Rancho Sidmy ko?, Marek Wiktorowski, Leszek Palczak i Andrzej Sjka, ktry zadba? o sponsorw.

Mimo, ?e organizatorzy nie mieli du?ego do?wiadczenia w organizowaniu zawodw rajdowych, kapitalnie poradzili sobie z tym trudnym zadaniem. Wspiera? ich swoj? rad? i do?wiadczeniem Marek Tul z Doliny Gawora, ktry we wrze?niu b?dzie organizatorem MPMK w rajdach. W ocenie zawodnikw trasy by?y ?wietnie oznakowane i przemy?lane, a przyjazna atmosfera, jak? stworzyli Organizatorzy, skrad?a serca wszystkim. Podczas ceremonii zako?czenia zawodnicy nie mogli uwierzy?, ?e Organizator zadba? o tak cenne nagrody rzeczowe, ktre zosta?y wr?czone wszystkim zawodnikom sklasyfikowanym w konkursach, bez wzgl?du na zaj?te miejsce. Nawet ci, ktrym nie uda?o si? uko?czy? z r?nych powodw konkursw, rwnie? nie wyje?d?ali z B?otnicy z pustymi rekami. Organizatorzy zadeklarowali si?, ?e w podobnym terminie lipcowym za rok znowu zorganizuj? u siebie zawody rajdowe, na ktre ju? dzi? serdecznie zapraszaj?.

Eulalia Michalik

Wyniki konkursw:
pdfzr p.pdf - P 43 km
pdfzr l zr.pdf - L- 25,5 km
pdfzr l zt.pdf - L - 25,5 km
pdfzr ll zt.pdf - LL - 17,5 km

Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    poniedziałek, 27 lipca 2015
 

Sponsorzy

amplus