Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Drugi Puchar Ma?opolski
Drugi Puchar Ma?opolski w sportowych rajdach konnych 2015 - poma?u zmierza do fina?u.
13 wrze?nia 2015 roku w Minodze k/Ska?y, przy wspania?ej pogodzie, rozegrane zosta?y 4. zawody kwalifikacyjne w ramach Pucharu Ma?opolski w Towarzyskich Rajdach Konnych, ktre zako?czy?y seri? kwalifikacji do fina?u PUCHARU.
Przed nami fina? pucharu w Kamionce Wielkiej k/Nowego S?cza, ktry odb?dzie si? w sobot? - 17 pa?dziernika 2015 - na ktry serdecznie zapraszamy wszystkich sympatykw rajdw konnych.
To tutaj wszystko si? rozstrzygnie. Ka?dy zawodnik ma jeszcze szanse, bo zgodnie z regulaminem, do ko?cowej punktacji b?d? liczone tylko trzy najlepsze wyniki z czterech konkursw kwalifikacyjnych, a wi?c jeden mniej udany start nie przekre?li? nikomu szansy na zwyci?stwo. R?nice punktowe na czo?owych miejscach w rankingu s? minimalne, dwupunktowe, natomiast punkty w Finale s? liczone podwjnie, zatem.... jeszcze wszystko mo?e si? wydarzy?! Zapowiada si? wi?c emocjonuj?ca walka o tytu? zwyci?zcy 2. Pucharu Ma?opolski w towarzyskich rajdach konnych.
Bardzo cieszy, ?e nasz Puchar, z zawodw na zawody, ro?nie w si??. W Minodze liczba zawodnikw kolejny raz dopisa?a - na starcie pojawi?o si? a? 29 par : w kategorii du?ych koni zawody uko?czy?o 15 par, a w kategorii kucw 8 par. Mieli?my rwnie? przyjemno?? go?ci? na naszych zawodach w Minodze zawodnikw-sportowcw, ktrzy przybyli do Minogi polerowa? form? przed startami w powa?nych zawodach krajowych i zagranicznych.
Pragniemy w tym miejscu podzi?kowa? organizatorowi zawodw w Minodze, pani Joannie Cybulskiej - ktra, cho? by? to jej debiut w tej dyscyplinie, z du?ym zaanga?owaniem podj??a si? trudu przygotowania tak sporego i nie?atwego przedsi?wzi?cia, jakim s? zawody w rajdach konnych.
Od siebie dodam, ?e rajdy konne ci?gle mnie zadziwiaj?, ci?gle czego? ucz?. Na zawodach w Minodze upewni?y mnie, ?e nie ma sytuacji bez wyj?cia, ze rozbie?no?? zda?, przy dobrej woli, zawsze mo?e si? zako?czy? podaniem r?ki na zgod?. Bardzo to by?o buduj?ce i ?ycz? rajdom, jako dyscyplinie w ogle, ?eby kultywowa?y na co dzie? takie zachowania.

Eulalia Michalik


Puchar jest otwarty dla je?d?cwamatorw z ca?ej Polski. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych t? form? wypoczynku i nieprofesjonalnego
wsp?zawodnictwa.

Poni?ej wyniki zawodw w Minodze oraz aktualny Ranking Pucharu.

pdfWyniki>>

Dodatkowe informacje Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel: 504-281-010
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    piątek, 25 września 2015
 

Sponsorzy

amplus