Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Konferencja rajdowa 2015
Konferencja Rajdowa odb?dzie si? 29 listopada w WARSZAWIE, ul. Ciszewskiego 8, sala 1069 w bud. 23 na campusie SGGW.

Program KONFERENCJI :

Zaproszeni go?cie - Prezes PZJ p. MICHA? SZUBSKI, sekretarz generalny PZJ p.?UKASZ JANKOWSKI , p. Joanna G?barowska - Dzia? Sportu

Prowadz?cy - PAWE? KLESZCZ

WYK?AD NA DOBRY POCZ?TEK- Magdalena Niklewska " Fizjoterapia koni rajdowych"

1. Podsumowanie sezonu :
a) co zosta?o zrobione - przepisy, regulaminy itd.
b) przedstawienie rankingw zawodnikw i koni
c) przedstawienie najlepszych wynikw w sezonie, omwienie udzia?u dru?ynowego w Mistrzostwach Europy w Samorin, omwienie MPS i MPJ/Mj, wr?czenie medali za MPJ/MJ, udzia? w Maktoum Cup

2. Nowe przepisy FEI, sprawy weterynaryjne - PIOTR SZPOTA?SKI
a) konieczne zmiany w Regulaminie, dyskusja

3. Przedstawienie KALENDARZA zawodw rajdowych na rok 2016:
a) wyst?pienia organizatorw (kilka s?w na temat o?rodkw, trasy itp.)
b) omwienie zasad oceny koni w MPMK- ADAM DOM?A?A
c) przypomnienie wytycznych dla organizatorw zawodw (konieczno?? umieszczania zawodw w kalendarzach, zatwierdzania propozycji itp.)- MA?GORZATA KRAM
d) zasady uczestnictwa w zawodach sportowych- przypomnienie (licencje, rejestracje) - MA?GORZATA KRAM
e) przedstawienie projektu "rajdowych zawodw otwieraj?cych" - PAWE? KLESZCZ

4. PUCHAR RAJDOWY - zasady, regulamin - JULIAN ?UKOWSKI

5. KADRA na rok 2016

6. FINANSE roku 2015 - podsumowanie

7. ZAWODY TOWARZYSKIE - cele, podsumowanie, plany

8. ODZNAKI RAJDOWE
a) podsumowanie - liczba osb zdaj?cych, liczba przeprowadzonych egzaminw,
b) opracowanie kalendarza egzaminw na odznaki rajdowe
c) przedstawienie projektu "rwnoleg?ego" do odnak zdobywania uprawnie? do startw w wy?szych zawodach

9. PROMOCJA S?DZIW - kursy praktyki - MA?GORZATA KRAM

10 CELE - dok?d zmierzamy -PLANY SPORTOWE - M?MK Negrepelisse, MEJ/ Mj, M?S DUBAJ,

11. PYTANIA do PREZESA, wnioski.....
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    poniedziałek, 23 listopada 2015
 

Sponsorzy

amplus