Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Konferencja 2009 - program
logo PZJPrzedstawiamy program Konferencji Dyscypliny, ktra odb?dzie si? 21 lutego w O?rodku Szkoleniowo - Hotelowym "Le?na Polana" usytuowanym w miejscowo?ci S?kocin Las, po?o?onym 16 km od centrum Warszawy, na zamkni?tym zalesionym terenie Instytutu Badawczego Le?nictwa, przy trasie E-77 Warszawa - Krakw. Konferencja rozpocznie si? o godzinie 10:00.


Program Konferencji Dyscypliny D?ugodystansowe Rajdy Konne

S?kocin, 21 lutego 2009 roku

10:00 Rozpocz?cie Konferencji

10:05 - 12:00

 • Oferta ubezpiecze? koni Firmy Catlin Marek Grzybowski
 • Suplementacja ?ywieniowa koni sportowych Piotr Ostaszewski
 • Wspomaganie odbudowy tkanki ??cznej Andrzej Bereznowski
 • Opieka nad koniem przed i po zawodach Janusz Oko?ski

12:00 -12:20 Przerwa na kaw?

12:20 14:00

 • Oferta ubezpiecze? dla koni Firmy BCOH Wojciech Kaluta
 • Sprawozdanie z dzia?alno?ci Komisji Rajdw w roku 2008 i plany na przysz?o?? Andrzej Bereznowski
 • Wyst?pienie Prezesa Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego Marcina Szczypiorskiego
 • Prezentacja programu komputerowego do obs?ugi Zawodw Rajdowych ?ukasz Dutkowski

14:00 - 15:20 Przerwa na obiad

15:20 18:00

 • ?ywienie koni rajdowych Maciej Kacprzyk
 • Przedstawienie zmian Regulaminu FEI
 • Propozycje zmian Regulaminu w dyscyplinie Rajdw
 • Kalendarz zawodw na rok 2009
 • Sprawy r?ne i dyskusja
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 17 lutego 2009
 

Sponsorzy

amplus