Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Zawody w Koczku - zg?oszenia
Do Koczka warto je?dzi?! Zg?oszenia wygl?daj? nast?puj?co:
Do konkursu "LL" (zawody amatorskie) zosta?o zg?oszonych 5 par.
Do konkursu "L" jest zg?oszonych 10 par w tym 7 koni startuje w MPMK, 1 ko? staruje w Open MPMK i 2 konie s? starsze.
Do konkursu "P" jest zg?oszonych 20 par w tym 10 koni startuje w MPMK, 3 konie startuj? w Open MPMK a pozosta?ych 7 koni to konie starsze.
Do konkursu "N" zg?osi?y si? tylko 4 pary, 2 konie startuj? w MPMK a 2 w open MPMK.
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    poniedziałek, 26 września 2016
 

Sponsorzy

amplus