Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Cert w marcowym Koniu Polskim
Ko? polskiW najnowszym, marcowym numerze miesi?cznika "Ko? Polski" mo?na znale?? artyku? autorstwa Mateusza Jaworskiego opisuj?cy sylwetk? Certa - utytu?owanego konia rajdowego, ktrego od kilku lat z powodzeniem dosiada zawodniczka KJ Chamipon ?d? Kamila Kart. Para ta wygra?a zesz?oroczne Mistrzostwa Polski rozegrane w ramach zawodw CEI w Warce.
Oto pocz?tek artyku?u:
"W o?rodku rajdowym Champion w Ciosnach pod ?odzi? jeden z boksw zajmuje niepozorny, kasztanowaty wa?ach imieniem Cert. Pod tabliczk? z rodowodem zawieszona zosta?a druga, z napisem: "Hier parke ich!". Te napis jednoznacznie wskazuje, ?e boks ten zajmuje nie tuzinkowy wierzchowiec, lecz "kto?". Kilka lat temu w?a?cicielka Championa, Beata Dzikowska, poszukiwa?a potomstwa janowskiego ogiera czystej krwi arabskiej Balon (wnuka legendarnej Bandoli). W tym czasie pojawia?y si? w ko?skiej prasie og?oszenia o sprzeda?y Certa (Balon - Certoza) hodowli Roberta Talarka. Pocz?tkowa cena nie skusi?a rajdowcw. Po kilku miesi?cach obni?y?a si? dwukrotnie, wi?c rajdowcy postanowili pojecha? go obejrze?. Widok, jaki zastali na miejscu, by? przera?aj?cy: - Cert sta? przywi?zany na ?a?cuchu w wal?cej si? szopie, z ?ebrami, ktre mo?na by?o policzy?, sier?ci? przerzedzon?, a grzywy i ogona prawie w ogle nie mia? - wspomina aktualna w?a?cicielka. - Wiedzia?am, ?e musz? go kupi?, ju? nawet nie my?l?c o sporcie, ale po prostu, aby uratowa? wycie?czone zwierz?. (...)"
Wi?cej na 32 stronie marcowego "Konia Polskiego".

 

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 03 marca 2009
 

Sponsorzy

amplus