Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

tomasz tura mNowym Mened?erem-Przewodnicz?cym Komisji Sportowych Rajdw Konnych zosta? Pan Tomasz Tura (pdfprotok? z posiedzenia Zarz?du PZJ).

Tomasz Tura - nowy Mened?er SRK

Od zawsze zwi?zany z rajdami. Wieloletni zawodnik - 12 lat w Kadrze Polski, 5 medali Mistrzostw Polski, dwukrotne uczestnictwo w Mistrzostwach ?wiata (Dubaj i Compiegne), zwyci?stwo w Pucharze Europy Centralnej (CEEC).
Jako trener: najwi?ksza liczba zawodnikw w Kadrze Narodowej - Juniorw i Seniorw. Najwi?cej koni startuj?cych na poziomie 160km. Zwyci?stwo zawodnika w Pucharze Europy Centralnej w 2004 (Marek Zaj?c).
Jako dzia?acz ?l?skiego Zwi?zku Je?dzieckiego - 16 lat w Zarz?dzie Zwi?zku (przez ten czas Delegat ?ZJ na zjazdy PZJ), w tym 12 lat jako wiceprezes do spraw sportu. S?dzia II klasy w skokach przez przeszkody.

Konferencja Sportowych Rajdw Konnych zosta?a zaplanowana na 21. pa?dziernika 2017r. (sobota). Miejsce oraz program Konferencji zostan? podane wkrtce.
Wpisany przez Iza Dra?ba    poniedziałek, 02 października 2017
 

Sponsorzy

amplus