Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Starty w zawodach mi?dzynarodowych (CEI) w sezonie 2009

logo PZJWszystkim zawodnikom planuj?cym w bie??cym sezonie starty w zawodach mi?dzynarodowych (rwnie? zawodach ktre odb?d? si? w Polsce) przypominamy, ?e nowe przepisy mi?dzynarodowe wprowadzaj? nowe zasady kwalifikacji je?d?cw i koni do zawodw mi?dzynarodowych (CEI). Zasady kwalifikacji do konkursw CEI zawarte s? w przepisach FEI. Zasady kwalifikacji do konkursw CEI dla zawodnikw oraz koni, ktrzy brali udzia? w zawodach mi?dzynarodowych przed 1 stycznia 2009 zawarte s? w przepisach przej?ciowych ("Transitional Procedures for Endurance 2008/9"). Oba te dokumenty s? dost?pne w zak?adce "Przepisy".

Zawodnikom, ktrzy planuj? starty na zawodach mi?dzynarodowych (CEI), zarwno w kraju, jak i za granic? przypominamy rwnie? o konieczno?ci wykupienia licencji mi?dzynarodowych dla siebie oraz swoich koni. Do startw zagranicznych konieczny jest rwnie? paszport konia FEI. Do stratw w zawodach mi?dzynarodowych rozgrywanych w Polsce paszport FEI jest konieczny tylko do konkursu CEI3*.

Zawodnicy planuj?cy swj start w Mistrzostwach Polski Seniorw oraz Mistrzostwach Polski Juniorw i M?odych Je?d?cw musz? uwzgl?dni? fakt, ?e oba te konkursy zostan? rozegrane w ramach zawodw CEI i w zwi?zku z tym do startu w obu tych konkursach trzeba b?dzie spe?nia? wymogi kwalifikacyjne zgodnie z przepisami mi?dzynarodowymi (FEI). Do konkursw CEI2* oraz CEI3* mo?na si? zakwalifikowa? tylko i wy??cznie po przez starty w konkursach CEI (konkursy krajowe nie daj? kwalifikacji).

Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 03 czerwca 2009
 

Sponsorzy

amplus