Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Odznaki je?dzieckie
Egzaminy na specjalistyczne odznaki je?dzieckie w dyscyplinie sportowe rajdy konne
http://artemor.pzj.pl/Overview/BadgeExams
W dniu 19 stycznia 2019 roku (sobota) na Zamku w Kliczkowie odb?d? si? egzaminy na br?zow?, srebrn? i z?ot? odznak? je?dzieck? w dyscyplinie sportowe rajdy konne.
Wymagania egzaminacyjne na br?zow? odznak?:
- cz??? praktyczna m.in. jazda konna na uje?d?alni/placu (ruszanie ze stj, zatrzymanie i cofanie, jazda st?pem, poprawne przej?cie do k?usa i galopu, trzymanie rwnowagi oraz zachowanie p?ynno?ci tych chodw, zademonstrowanie prawid?owego p?siadu (lub dosiadu odci??aj?cego) w k?usie i galopie, ocena dosiadu je?d?ca z zachowaniem odpowiedniej rwnowagi, ocena kontroli nad koniem w czasie jazdy. Komisja ocenia poprawno?? dosiadu je?d?ca oraz kontrol? sprawowan? nad koniem podczas jazdy).
Zwolnieni z egzaminu praktycznego s? zawodnicy, ktrzy uko?czyli konkurs klasy L podczas zawodw.
- cz??? teoretyczna - obejmuje pytania egzaminacyjne od 1 do 260 zamieszczone na stronie PZJ dotycz?ce br?zowej odznaki je?dzieckiej, obligatoryjnie pytania od 261 do 276.
Wymagania egzaminacyjne na srebrn? odznak?:
- cz??? praktyczna - automatycznie zaliczona przez zawodnikw, ktrzy uko?czyli konkurs zgodnie z zasadami klasy P podczas zawodw.
- cz??? teoretyczna - http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_srebrna_rajdowa.pdf
Wymagania egzaminacyjne na z?ot? odznak?:
- cz??? praktyczna - automatycznie zaliczona przez zawodnikw, ktrzy uko?czyli konkurs zgodnie z zasadami klasy N podczas zawodw.
- cz??? teoretyczna - http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_zlota_rajdowa.pdf

Przypominamy, i? w terminie 18-20 stycznia 2019 roku na Zamku w Kliczkowie odbywa si? kurs podstawowy na s?dziego w dyscyplinie sportowych rajdw konnych oraz seminarium licencyjne. Osoby ch?tne do udzia?u w kursie a nie posiadaj?ce odznaki je?dzieckiej mog? zdoby? obydwa uprawnienia w tym jednym miejscu i jednym terminie.

Wszelkie bli?sze informacje pod numerem 603499848 Anna Krzesiewicz, email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przydatne linki:
http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Br%C4%85zowa%20Odznaka%20Rajdowa%20-%20wytyczne_0.pdf
http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Br%C4%85zowa%20Odznaka%20Rajdowa%20-%20wytyczne_0.pdf
http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Br%C4%85zowa%20Odznaka%20Rajdowa%20-%20zestaw%20pyta%C5%84.pdf
http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/PRZEPISY_O_S%C4%98DZIACH_wyd_6.5_21.03.2014.pdf
http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Br%C4%85zowa%20Odznaka%20Rajdowa%20-%20zestaw%20pyta%C5%84_0.pdf

Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    wtorek, 20 listopada 2018
 

Sponsorzy

amplus