Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Egzaminy na odznaki
Egzaminy na odznaki PDF Drukuj Email
Serdecznie zapraszam na egzaminy na br?zow?, srebrn? i z?ot? odznak? rajdow? PZJ. Egzaminy odb?d? si? 1 wrze?nia 2019 roku, w niedziel?, w czaruj?cej scenerii zamkowej w bardzo urokliwym miejscu na mapie Polski. Mi?a atmosfera i niezapomniane wra?enia gwarantowane.
http://artemor.pzj.pl/Overview/BadgeExams
W styczniu bie??cego roku podczas egzaminw na odznaki, ktry odby? si? u nas po raz pierwszy, odznaki zdoby?o 14 osb (5 z?otych, 1 srebrn? i 8 br?zowych). Atmosfera by?a przednia a osoby podchodz?ce do egzaminw przyjecha?y z ca?ej Polski (5 zwi?zkw je?dzieckich: MAZ, LUB, DOS, MA?, SLA).
Dlatego sk?aniam si? do przeprowadzenia kolejnych egzaminw i na bie??co b?d? uzupe?nia?a informacje dotycz?ce wrze?niowych egzaminw.
Koszt egzaminw:
- br?zowa odznaka - 100 z?
- srebrna odznaka - 160 z?
- z?ota odznaka - 180 z?
(obowi?zuje przedp?ata w wysoko?ci 100 z? na numer konta, ktry b?dzie podany wraz ze szczeg?owym harmonogramem zaj?? w mailu potwierdzaj?cym otrzymanie zg?oszenia o uczestnictwie).
Termin zg?osze? - 23 sierpie? 2019 roku.

Wymagania egzaminacyjne na br?zow? odznak?:
- cz??? praktyczna m.in. jazda konna na uje?d?alni/placu (ruszanie ze stj, zatrzymanie i cofanie, jazda st?pem, poprawne przej?cie do k?usa i galopu, trzymanie rwnowagi oraz zachowanie p?ynno?ci tych chodw, zademonstrowanie prawid?owego p?siadu (lub dosiadu odci??aj?cego) w k?usie i galopie, ocena dosiadu je?d?ca z zachowaniem odpowiedniej rwnowagi, ocena kontroli nad koniem w czasie jazdy. Komisja ocenia poprawno?? dosiadu je?d?ca oraz kontrol? sprawowan? nad koniem podczas jazdy).
Zwolnieni z egzaminu praktycznego s? zawodnicy, ktrzy uko?czyli konkurs klasy L podczas zawodw.
- cz??? teoretyczna - rozmowa. Mo?na posi?kowa? si? pytaniami zamieszczonymi na stronie PZJ (od 1 do 276, obligatoryjnie pytania od 261 do 276).

Wymagania egzaminacyjne na srebrn? odznak?:
- cz??? praktyczna - automatycznie zaliczona przez zawodnikw, ktrzy uko?czyli konkurs zgodnie z zasadami klasy P podczas zawodw.
- cz??? teoretyczna - http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_srebrna_rajdowa.pdf

Wymagania egzaminacyjne na z?ot? odznak?:
- cz??? praktyczna - automatycznie zaliczona przez zawodnikw, ktrzy uko?czyli konkurs zgodnie z zasadami klasy N podczas zawodw.
- cz??? teoretyczna - http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_zlota_rajdowa.pdf

Istnieje mo?liwo?? wypo?yczenia na miejscu konia do egzaminu praktycznego na br?zow? odznak?.

Organizatorowi zale?y na przyjacielskiej atmosferze i dobrych relacjach wzajemnych ?rodowiska rajdowego w zwi?zku z czym godziny rozpocz?cia i zako?czenia egzaminw na t? chwil? s? orientacyjne (9:00-16:00). Postaramy si? dopasowa? do Pa?stwa w miar? mo?liwo?ci i potrzeb.

Przydatne linki:

http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/Br%C4%85zowa%20Odznaka%20Rajdowa%20-%20zestaw%20pyta%C5%84.pdf

http://pzj.pl/sites/default/files/przepisy/SRK%20Regulamin%20Specjalistycznej%20Odznaki%20obowi%C4%85zuje%20od%2008%20VI%202018%20r.%20.pdf

https://www.pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_srebrna_rajdowa.pdf

https://www.pzj.pl/sites/default/files/przepisy/pytania_zlota_rajdowa.pdf

Zatem serdecznie zapraszamy wraz z komisj? egzaminacyjn? i ?yczymy zaliczenia brakuj?cych konkursw w przededniu egzaminw na naszych zawodach w Kliczkowie.
https://www.facebook.com/events/2355229374800378/

Mail do zg?osze?: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Telefon kontaktowy: 603499848
Do mi?ego zobaczenia - Ania Krzesiewicz
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    niedziela, 04 sierpnia 2019
 

Sponsorzy

amplus