Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

Organizator zawodw w sportowych rajdach konnych na Zamku Kliczkw uprzejmie informuje, ?e w dniu 11 wrze?nia 2020 roku (pi?tek) zawodnicy maj? szans? dosi??? dwch koni w Mistrzostwach Polski M?odych Koni, poniewa? na pro?b? sympatycznego zawodnika dystans N wystartuje o godzinie 6:00 a dystans P o godzinie 15:00. Zatem zawodnicy zd??? przesi??? si? z jednego konia na innego i wystartowa? w obydwu konkursach mistrzowskich.

Jeste?my otwarci na wszelkie pro?by i sugestie zawodnikw dotycz?ce godzin startw podczas naszego festiwalu rajdowego na Zamku Kliczkw. Mamy nadziej?, ?e ka?dy wybierze sobie konkurs spo?rd szesnastu naszych propozycji.
Do mi?ego zobaczenia.

LP Numer konkursu Nazwa konkursu Dystans Data
1 1 MPMK 6 N 11.09.2020
2 2 MPMK 5 P 11.09.2020
3 3 MPMK 4 L 11.09.2020
4 4 ZT 20 20 11.09.2020
5 5 ZT 30 30 11.09.2020
6 6 CEI 3* 3* 160km 11.09.2020
7 7/8 MPS 2*/CEI 2* 2* 12.09.2020
8 9 CEIYJ 2* 2* 12.09.2020
9 10/11 MPJiMJ 1*/CEIYJ 1* 1* 12.09.2020
10 12/13 CEN 1*/CEI 1* 1* 12.09.2020
11 14 ZR N N 12.09.2020
12 15 ZR P P 12.09.2020
13 16 ZR L L 12.09.2020
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk   
 

Sponsorzy

amplus