Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

EndurancePL - sportowe rajdy konne
Wpisany przez Zbigniew Kacprzyk    sobota, 25 lipca 2009
Mistrzem Polski zosta?a Kamilia Tobiasz na klaczy Mu-Zahrat (tempo 13,83 km/h). Drugie miejsce zaj?? Marcin Tobiasz na koniu Ester - tempo 13,80 km/h. Pozosta?e polskie pary nie uko?czy?y dystansu.
Ww. dwjka zaj??a rwnie? odpowiednio pierwsze i drugie miejsca w mi?dzynarodowym konkursie CEI3* na 160 km. Trzecie miejsce na 160 km zdoby?a W?gierka Eniko Odor na koniu Gazal-Bator w tempie 13,18 km/h.
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 24 lipca 2009
Pierwszego dnia zawodw w Ku?ni Nowowiejskiej rozegrano 3 konkursy. Dystans 120 km najszybciej pokona?a reprezentantka Holandii Yara de Boer dosiadaj?ca Riki's Macho Man, ktra jednocze?nie triumfowa?a w konkursie CEIJY2*. Konkurs CEI2* - 120 km wygra? Rashid Saeed Al Kamda ze Zjednoczonych Emiratw Arabskich. Druga by?a Kamila Kart na Cercie. Nagrod? Best Condition dla tego dystansu przyznano Riki's Macho Man.
Konkurs Mistrzostw Polski M?odych Je?d?cw i Juniorw nie zosta? rozegrany z powodu zbyt ma?ej liczby zawodnikw.
W konkursie krajowym klasy L na dystansie 30 km zwyci??y?a El?bieta Horbowiec dosiadaj?ca Duhana.
Więcej…
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 20 lipca 2009
Dzi? mija ostateczny termin zg?osze? na zawody do Ku?ni Nowowiejskiej, ktre odb?d? si? w najbli?szy weekend. Dotychczas zosta?o zg?oszonych ponad 80 koni, w tym 17 do konkursu CEI3* 160 km (4 polskie), 8 do konkursu CEI2* 120 km, 3 do konkursu CEIJY2* 120 km, 12 do konkursu CEI1* 80 km, 9 do konkursu klasy N, 17 do konkursu klasy P, 7 do konkursu klasy L oraz 10 do konkursu klasy LL.
W sumie do zawodw zg?osili si? zawodnicy z 8 krajw: Finlandii, Danii, Holandii, Czech, S?owacji, Zjednoczonych Emiratw Arabskich, W?gier oraz Polski. Ostatecznie w zawodach we?mie rwnie? udzia? reprezentacja Bahrajnu.
Jutro zamie?cimy szczeg?owe listy startowe.
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 17 lipca 2009
Zarz?d Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego obni?y? wymagania dotycz?ce minimalnej liczby zawodnikw startuj?cych w Mistrzostwach Polski. Przyznanie medali nast?pi pod warunkiem udzia?u w Mistrzostwach przynajmniej czterech zawodnikw. Na dzie? dzisiejszy do konkursu CEI3* 160 km, w ramach ktrego zostan? rozegrane Mistrzostwa Polski Seniorw jest zg?oszonych 6 par z Polski. Niestety do konkursu CEI2* 120 km, w ramach ktrego mia?y by? rozegrane Mistrzostwa Polski Juniorw i M?odych Je?d?cw jest zg?oszona tylko jedna polska para.
W sumie do wszystkich konkursw w Ku?ni Nowowiejskiej jak na razie zosta?o zg?oszonych ponad 60 koni, tym 8 do konkursu CEI3*. Niestety swoje zg?oszenie odwo?a?a ekipa z Bahrajnu.
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 11 lipca 2009
Ju? nieca?e dwa tygodnie pozosta?y do rozpocz?cia zawodw rajdowych w Ku?ni Nowowiejskiej. Lista zg?oszonych zawodnikw prezentuje si? imponuj?co, oprcz reprezentantw Polski, w konkursach mi?dzynarodowych swj udzia? zaanonsowali zawodnicy z Bahrajnu, Zjednoczonych Emiratw Arabskich, Holandii, Finlandii oraz Czech.
Więcej…
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 05 lipca 2009
Podczas mi?dzynarodowych zawodw w Pardubicach (Czechy), ktre zosta?y rozegrane w dniach 2 - 4 lipca trzecie miejsce z tempem 16.12 km/h w konkursie CEIJY2* 120 km zaj?? Maciej Kosicki na koniu Euroland z JKS Jasiorwka. Dzi?ki temu startowi nasza para uzysk?a kwalifikacje do Mistrzostw ?wiata Juniorw i M?odych Je?d?cw w Babolnej na W?grzech, ktre odb?d? si? we wrze?niu.
Szczeg?owe wyniki konkursu CEIJY2* 120 km.
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 30 czerwca 2009
Mistrzostwa Polski M?odych Koni odb?d? si? w p?niejszym terminie. Nowa data to 2 - 4 pa?dziernika. W poprzednim terminie Mistrzostw (21-23.08), odb?d? si? Zawody Oglnoposkie, w ramach ktrych zostan? rozegrane Otwarte Mistrzostwa Podlasia.
Na obie imprezy serdecznie zaprasza organizator - KJ BIK Gieniusze.

 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 24 czerwca 2009
Zawodnicy planuj?cy start w Mistrzostwach Polski Seniorw (konkurs CEI3* 160 km) oraz Mistrzostwach Polski Juniorw i M?odych Je?d?cw (konkurs CEIJY2* 120 km) na zawodach w Ku?ni Nowowiejskiej proszeni s? o kontakt z Maciejem Kacprzykiem.
Wed?ug Przepisw Oglnych Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego przyznanie medali mo?e nast?pi? pod warunkiem udzia?u w Mistrzostwach przynajmniej sze?ciu zawodnikw.
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 22 czerwca 2009
W kalendarzu s? ju? dost?pne propozycje Zawodw Mi?dzynarodowych (CEI), Zawodw Oglnopolskich (klasy L, P oraz N) oraz Zawodw Towarzyskich (konkurs LL "open" - 20 km dla zawodnikw oraz koni bez licencji WZJ/PZJ).
Wszystkie informacje o tych zawodach mo?na znale?? na stronie zawodw w kalendarzu.
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 81 82 83 84 85 86 87 88 89 następna > ostatnia >>

Strona 82 z 89

Sponsorzy

amplus