Menu

Galerie zdj??

www.endurance.pl

EndurancePL - sportowe rajdy konne
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    wtorek, 27 stycznia 2009

PZJNowa edycja przepisw mi?dzynarodowych wprowadza wiele zmian i nowych regulacji dotycz?cych zasad rozgrywania zawodw. Zmiany te zostan? rwnie? wprowadzone do przepisw polskich. Nowa klasyfikacja dystansw gwiazdkowych wymusza zmiany w zasadach rozgrywania klas ni?szych (P, wprowadzenie N). Zmian wymagaj? rwnie? zasady kwalifikacji je?d?cw do poszczeglnych klas konkursw oraz warunki startw koni.

Więcej…
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 25 stycznia 2009
logo FEIOd 1 stycznia bie??cego roku obowi?zuj? nowa, sidma ju? edycja przepisw mi?dzynarodowych. Najwa?niejsza zmiana tych przepisw to nowa klasyfikacja zawodw, o czym pisali?my ju? wcze?niej.  Ale jest te? kilka innych istotnych i ciekawych  zmian.

Dla zawodnikw bior?cych udzia? w zawodach mi?dzynarodowych (CEI) zarwno w Polsce, jak i za granic? istotnym novum s? zasady kwalifikacji do zawodw tego typu dla koni i zawodnikw.

Więcej…
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    piątek, 23 stycznia 2009

PZJMistrzostwa Polski Juniorw i M?odych Je?d?cw (120 km) oraz Mistrzostwa Polski Seniorw (160 km) zostan? rozegrane w ramach zawodw CEI w Ku?ni Nowowiejskiej w dniach 24 - 26 lipca. Wobydwu przypadkach uko?czenie tych konkursw w tempie minimum 12 km/h b?dzie dawa?o kwalifikacje do M?JiMJ w Babolnej oraz ME w Asy?u.

Mistrzostwa Polski M?odych Koni zostan? rozegrane w Gieniuszach w dniach 21 - 23 sierpnia. Szczeg?owe zasady konkursw oraz kwalifikacji do tych zawodw s? jeszcze ustalane.

Znana jest rwnie? data Konferencji Dyscypliny, ktra odb?dzie si? 21 lutego. Miejsce jeszcze nie zosta?o ustalone.

Więcej…
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    czwartek, 22 stycznia 2009

President CupJak informowali?my wcze?niej zawodniczki KJ Champion ?d? Beata Dzikowska oraz Kamila Kart w po?owie lutego wezm? udzia? w presti?owych zawodach President Cup rozgrywanych w Abu Dhabi (ZEA). Na stronie zawodw, ktr? prowadzi serwis Endurance.net, ukaza?a si? pe?na lista zaproszonych zawodnikw. Obok Polski same rajdowe pot?gi takie jak Australia, W?ochy czy Francja...

 

Więcej…
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 21 stycznia 2009

PZJPublikujemy propozycje zmian w Regulaminie Dyscypliny proponowane przez Komisj? Rajdw PZJ oraz wst?pnykalendarz zawodw oglnopolski oraz mi?dzynarodowych wsezonie 2009 zatwierdzony przez Zarz?d PZJ. Wst?pny kalendarz zawodw pochodzi z witryny internetowej Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego. Nie jest to ostateczna wersja, terminy oraz miejsca poszczeglnych imprez mog? ulec zmianie, w dalszym ci?gu trwaj? rozmowy z organizatorami zawodw

Więcej…
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    środa, 14 stycznia 2009

PZJW dniu dzisiejszym dosz?o do spotkania Komisji Rajdw PZJ w sk?adzie Andrzej Bereznowski (przewodnicz?cy), Maciej Kacprzyk, Pawe? Kleszcz oraz Piotr Szpota?ski.

Kadencja Komisji sko?czy?a si? wraz z ko?cem kadencji poprzedniego Zarz?du PZJ. 29 listopada na Walnym Zje?dzie Sprawozdawczo - Wyborczym Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego delegaci powierzyli na kolejn? kadencj? funkcj? Prezesa PZJ Marcinowi Szczypiorskiemu. W czasie tego zjazdu zosta? wybrany rwnie? nowy Zarz?d PZJ, ktry podczas swojego pierwszego zebrania 17 grudnia zatwierdzi? Andrzeja Bereznowskiego jako przewodnicz?cego Komisji Rajdw. Wczoraj, na kolejnym zebraniu Zarz?du PZJ zosta?a powo?ana reszta cz?onkw Komisji.

Więcej…
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    poniedziałek, 12 stycznia 2009

ME 2009 - Asy?W rajdowym sezonie 2009 czekaj? nas trzy g?wne imprezy rangi mistrzowskiej. Seniorzy b?d? rywalizowa? w Otwartych Mistrzostwach Europy, ktre zostan? rozegrane w Asy?u we W?oszech 29 wrze?nia na dystansie 160 km. Juniorzy i M?odzi Je?d?cy (do 21 lat) spotkaj? si? na Mistrzostwach ?wiata w Babolnej na W?grzech 6 wrze?nia i b?d? rywalizowa? na dystansie 120 km. Z kolei M?ode Konie tak jak w poprzednich latach zmierz? si? w Compiegne we Francji 21 sierpnia, dla koni 7 - letnich przewidziano dystans 120 km, a dla koni 8 - letnich 140 km.

Więcej…
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    niedziela, 11 stycznia 2009

EWOL 31

Aktualny, 31 numer magazynu Enduranceworldonline (EWOL) rozpoczyna relacja z zawodw "National Day Cup" rozegranych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W kolejnych artyku?ach znajdziemy obszerne sprawozdania okraszone zdj?ciami z zawodw w Brazylii, Australii, Urugwaju oraz Argentyny. W tym numerze przeczyta? mo?emy rwnie? o 55 zawodach w Santa Susanna ko?o Barcelony (Hiszpania). Te rokrocznie rozgrywane w grudniu zawody na 2 x 100 km zamykaj? sezon rajdowy w Europie.

 

Więcej…
 
Wpisany przez Maciej Kacprzyk    sobota, 10 stycznia 2009

Logo FEIW dziale Przepisy - Przepisy FEI umie?cili?my wszystkie dokumenty dost?pne na witrynie internetowej Mi?dzynarodowej Federacjie Je?dzieckiej (FEI). Oprcz 7 edycji przepisw mi?dzynarodowych dost?pne s? m.in. regulacje przej?ciowe na sezon 2009 dotycz?ce kwalifikacji do Mistrzostw ?wiata Juniorw i M?odych Je?d?cw 2009, ktre odb?d? si? w Babolnej na W?grzech i do Otwartych Mistrzostw Europy Seniorw 2009, ktre odb?d? si? w Asy?u we W?oszech, a tak?e przej?ciowezasadykwalifikacji je?d?cw i koni do zawodw CEI. Ciekawym dokumentem s? na nowo zdefiniowane przyczyny eliminacji wraz z obowi?zuj?cymiskrtami.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 81 82 83 84 85 86 87 88 89 następna > ostatnia >>

Strona 88 z 89

Sponsorzy

amplus